Top

9 tháng đầu năm 2014, Hà Nội cấp được 3.815 sổ đỏ

Cập nhật 20/10/2014 09:07

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên địa bàn Thành phố 9 tháng đầu năm 2014.


Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, các quận, huyện, thị xã đã cấp được 3.815 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 68,5% kế hoạch. Tính lũy kế đến ngày 1/9/2014, toàn Thành phố đã cấp được 1.249.513/1.457.478 thửa đất, đạt 85,7% tổng số thửa đất.

Báo cáo của UBND Thành phố cũng cho biết, trong năm 2014, tính đến ngày 30/9, Hà Nội đã nhận 24.822 hồ sơ tại các dự án phát triển nhà ở, đạt 62% kế hoạch; đã cấp được 21.100 giấy chứng nhận, đạt 52,8%. Đặc biệt, chỉ tính riêng từ ngày 1/8 đến ngày 30/9, Văn phòng Đăng ký nhà đất Hà Nội đã tiếp nhận 12.493 hồ sơ và cấp được 8.771 giấy chứng nhận.

Được biết, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội trong những năm gần đây luôn thấp hơn kế hoạch Thành phố đề ra. Tại các dự án khu đô thị, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở cho các khách hàng mua nhà cũng luôn thấp, do các chủ đầu tư vẫn chưa tạo điều kiện để khách hàng sớm làm được giấy chứng nhận.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản