Top

HQC bị cưỡng chế hơn 80 tỷ tiền thuế năm 2017

Cập nhật 03/04/2019 08:30

Địa ốc Hoàng Quân bị truy thu thuế với tổng là hơn 80 tỷ đồng, trong khi đó, công ty ước được hoàn ước tính khoảng 100 tỷ đồng...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HQC trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) thông báo các quyết định cưỡng chế thuế niên độ 2017.

Cụ thể: Địa ốc Hoàng Quân bị truy thu thuế là hơn 4,1 tỷ đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập cá nhân, kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng trong hồ sơ khai thuế niên độ 2017 - trong đó: truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 4,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 7,9 triệu đồng; truy thu tiền chậm nộp là hơn 375,5 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp được tính đến ngày 30/1/2019. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung số tiền chậm nộp từ ngày 31/1 đến thời điểm thực nộp và ngân sách nhà nước.

Ngày 24/5/2016, HQC bị Tổng cục Thuế Tp.HCM ra quyết định cưỡng chế là hơn 77 tỷ đồng với lý do là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định.

Liên quan đến việc nợ thuế theo các quyết định trên là do công ty thực hiện các thủ tục đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đề nghị cấn trừ các khoản quyền lợi của công ty được hoàn thuế từ ngân sách nhà nước để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Cụ thể: công ty đề nghị được khấn trừ khoản được hoàn trả lại tiền sử dụng đất đã nộp cho Dự án nhà ở xã hội HQC Palza tại huyện Bình Chánh, Tp.HCM với số tiền là gần 23 tỷ và đề nghị hoàn trả tiền sử dụng đất tái định cư đối với dự án 13.749,81m2 đất tại Dự án để Ủy ban Nhân dân quận 8 bố trí tái định cư và đề nghị cấn trừ tiền thuế GTGT được khấu trừ. Theo đó, tổng số tiền công ty được hoàn ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Do vậy, công ty đề nghị Tổng cục Thuế, Cục Thuế Tp.HCM cấn trừ giá trị được hoàn này vào nghĩa vụ nộp thuế của công ty

DiaOcOnline.vn – Theo Vneconomy