Top

TP HCM còn 130.000 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận

Cập nhật 09/11/2013 09:40

Đó là số liệu được đưa ra tại kết luận của lãnh đạo UBND TP.HCM về báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

UBND TPHCM vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các quận-huyện còn nhiều hồ sơ cần khẩn trương hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) cho người dân trước ngày 31-12-2013.


Với những hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận mà các hộ dân chưa có nhu cầu cấp giấy, UBND các quận-huyện cần tiếp tục vận động người dân lập hồ sơ cấp giấy. Đối với khoảng 130.000 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy giấy chứng nhận, các quận, huyện cần rà soát, phân loại vướng mắc, trình UBND TP để có hướng tháo gỡ.

Được biết, trước đó UBND TP cũng chỉ đạo đối với trường hợp nhà, đất chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 1.7.2004, Sở TN-MT và các đơn vị liên quan nghiên cứu xem xét phương án giải quyết cấp cho các trường hợp này. Theo đó, sẽ công bố danh sách các trường hợp chuyển nhượng bằng giấy tay trên các phương tiện truyền thông trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu nhà, đất đó không có tranh chấp thì người đang sử dụng nhà, đất đó sẽ được cấp GCN. Tuy nhiên, với điều kiện là phải phù hợp quy hoạch và không tranh chấp. Trước đó, UBND TP đã có báo cáo xin chủ trương T.Ư tháo gỡ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, bởi phải chờ sửa luật Đất đai.

Về sổ đỏ cho căn hộ dự án, UBND TP yêu cầu các quận-huyện tiếp tục rà soát các dự án nhà ở trên địa bàn có người dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư không lập thủ tục cấp giấy chứng nhận thì quận, huyện trực tiếp cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà theo chỉ đạo của UBND TP vào ngày 3-7-2013…

Ngoài ra, các cơ quan chức năng TP cũng được yêu cầu rà soát, thống kê các trường hợp nhà xây dựng trong hành lang trên bờ sông, kênh, rạch, đồng thời phân loại và đề xuất phương án xử lý cụ thể như cấp giấy chứng nhận, cấp giấy phép xây dựng hoặc cấp giấy phép xây dựng tạm… nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân có nhà trong các khu vực này.

Được biết, tổng số giấy chứng nhận đã cấp đối với đất ở trên địa bàn Thành phố từ trước đến nay (giấy đỏ, giấy hồng qua các thời kỳ) là 1.366.776 giấy chứng nhận trên tổng số 1.523.578 nhà, đất trên địa bàn, với diện tích đất ở đã cấp giấy chứng nhận là 21.526,9 ha, đạt tỷ lệ 90,1%.