Top

Khu công nghiệp Nhị Thành

Vị trí: Quốc lộ 1A, Thủ Thừa, Long An

Cụm công nghiệp Số 4

Bến Cầu, Tây Ninh

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương

Thường Tín, Hà Nội

Khu công nghiệp Hợp Thịnh

Tam Dương, Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Cái Lân

TP.Hạ Long, Quảng Ninh