Top

Cụm công nghiệp Số 4

Vị trí: , Bến Cầu, Tây Ninh

1. Vị trí: Dự án nằm trong tổng thể Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, cửa khẩu quốc tế bằng đường bộ giữa Việt Nam và Cambodia, là cầu nối giữa Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam và Thủ đô Phnompenh – Cambodia – khu vực tiểu vùng sông Mêkông qua hệ thống đường xuyên á.

2. Diện tích: 57,675 ha.

3. Hiện trạng: đã hòan tất các thủ tục pháp lý, hiện đang triển khai đền bù giải phóng mặt bằng.

4. Mời gọi đầu tư theo 02 phương thức sau:
a. Đối tượng: Các nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngòai cùng góp vốn và khai thác cụm công nghiệp.
b. Đối tượng: Các nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngòai đăng ký thuê đất tại cụm công nghiệp và ứng vốn trước theo giá đặc biệt ưu đãi.

5. Ưu đãi về đầu tư: Căn cứ quyết định số 144/2004/QĐ-TTg ngày 12/08/2008 của Thủ Tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về chính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Trích:

- Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu Thương mại và Công nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ từ Khu Thương mại và Công nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài không phải nộp thuế nhập khẩu, xuất khẩu.

- Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngòai vào Khu Thương mại và Công nghiệp không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

- Hàng hóa, dịch vụ từ Khu Thương mại và Công nghiệp xuất khẩu ra nước ngòai được hưởng thuế suất giá trị gia tăng là 0%...

- Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất, tiêu thụ trong Khu Thương mại và Công nghiệp và hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu từ nước ngòai vào khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ khu Thương mại và Công nghiệp xuất khẩu ra nước ngòai không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Tất cả các dự án đầu tư vào Khu Thương mại và Công nghiệp được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư nước ngòai tại Việt Nam ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngòai tại Việt Nam ngày 09/06/2000 và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20/05/1998; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng và các ưu đãi khác theo điều ước quốc tế, các hợp đồng thương mại đa phương hoặc song phương mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

+ Các dự án đầu tư vào Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 09 năm kế tiếp; được áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu họat động kinh doanh .
*** Chú thích: Thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng tại Việt Nam là 28%.

+ Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lục sản xuất thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại tối đa là 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là 07 năm tiếp theo.
Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN CƯ TÂY NAM
- Chi nhánh tại Tp. HCM: 161B Dạ Nam, phường 3, quận 8, Tp. HCM.
- Điện thọai: (84-8) 38514071 – 38516439. Fax: 84-8-38568274.
- Website: diaoctaynam.com. Email: taynam@diaoctaynam.com

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương

Thường Tín, Hà Nội

Khu công nghiệp Hợp Thịnh

Tam Dương, Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Cái Lân

TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Khu công nghiệp Thuận Đạo

Cần Đước, Long An