Top

VietRees - Vietnam Real Estate

Địa chỉ: 157-159 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.6292 2239
Fax: 84.8.6292 2240

E-mail: Info@vietrees.com
Website: www.vietrees.com

VietRees là một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường và tư vấn bất động sản tại Việt Nam.

VietRees cung cấp kết quả nghiên cứu và thông tin tốt với sự hiểu biết sâu sắc tại địa phương cho các nhà đầu tư, chủ dự án, công ty bất động sản, tư vấn viên và chuyên gia, chuyên viên marketing và nhân viên kinh doanh với chi phí hiệu quả cho những quyết định đầu tư, truyền thông, tiếp thị và bán bất động sản.

Sứ mệnh

Góp phần minh bạch hóa thông tin thị trường và đem lại sự thành công cho chủ đầu tư, đơn vị phân phối bất động sản thông qua sự am hiểu thị trường, thấu hiểu nhà đầu tư và người mua bất động sản tại Việt Nam.

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành công ty nghiên cứu và tư vấn bất động sản Việt Nam hàng đầu, luôn giữ vững vị trí là đối tác đáng tin cậy và được yêu thích của chủ đầu tư và các đơn vị phân phối bất động sản.

Mục tiêu chiến lược

Đẩy mạnh liên kết hợp tác, đầu tư và phát triển trong giai đoạn 2008-2010, phát triển hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về bất động sản Việt Nam, từ đó đáp ứng các nhu cầu cung cấp thông tin, dịch vụ nghiên cứu và tư vấn cho chủ đầu tư và các đơn vị phân phối bất động sản dựa trên các cơ sở chính xác của thông tin dữ liệu và nghiên cứu khảo sát thực tế.

Cam kết

Chúng tôi cam kết mang lại giá trị thực sự đến chủ đầu tư và các đơn vị phân phối bất động sản và đảm bảo rằng VietRees luôn là đối tác đáng tin cậy.

Chúng tôi cam kết xây dựng mối quan hệ đối tác và hợp tác bền vững, cùng có lợi, giữa VietRees với khách hàng.

Ngoài ra chúng tôi cam kết luôn nỗ lực không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống thông tin và chuẩn hoá các mô hình kinh doanh phục vụ nhằm mang lại ngày càng nhiều hơn các giá trị cộng thêm cho chủ đầu tư và các đơn vị phân phối.

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp thông tin và các báo cáo thị trường, nghiên cứu và tư vấn cho chủ đầu tư cũng như các đơn vị phân phối bất động sản tại Việt Nam.

Cung cấp dữ liệu thị trường
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu khách hàng
Tư vấn phát triển dự án
Tư vấn tiếp thị dự án
Truyền thông tiếp thị dự án.