Top

Ngân hàng TMCP Việt Á

Địa chỉ: 119-121 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3821 1456
Fax: 84.8.3823 0336

E-mail: vietabank@vietabank.com.vn
Website: www.vietabank.com.vn

 

Quá trình hình thành và phát triển

Ngân hàng Việt Á được thành lập vào ngày 04/07/2003 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tín dụng đã hoạt động lâu năm trên thị trường tiền tệ, tài chính Việt Nam: Công ty tài chánh cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đà Nẵng.

Ngân hàng Việt Á hoạt động với đầy đủ các chức năng kinh doanh của một ngân hàng thương mại và có thế mạnh trong các hoạt động tài chính như: Kinh doanh vàng, đầu tư, tài trợ các dự án...

Ngân hàng Việt Á thực hiện nhiều hình thức huy động vốn, tham gia thị trường liên ngân hàng nội tệ, ngoại tệ và thị trường mở. Mở rộng hoạt động tín dụng cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các thành phần kinh tế. Trong đó, chủ yếu tập trung đầu tư tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, phục vụ đời sống...

Ngân hàng Việt Á phát triển các hình thức liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế và mở rộng các hoạt động dịch vụ cung ứng các tiện ích cho khách hàng ngày càng thuận lợi . Đội ngũ nhân viên của ngân hàng luôn đảm bảo phục vụ nhanh chóng, tận tình, văn minh, lịch sự với phương châm:

Sự thịnh vượng của khách hàng
Là thành đạt của Ngân hàng Việt Á.


Ngân hàng Việt Á sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng cường năng lực tài chính, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước và các qui chế của Ngành nhằm không ngừng nâng cao uy tín trên thị trường.

Nội dung hoạt động của Ngân hàng Việt Á:

Ngân Hàng Việt Á thực hiện kinh doanh các ngành, nghề:

- Về hoạt động kinh doanh nội tệ: Thực hiện các nội dung được qui định tại Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Chương II của nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại.
- Về hoạt động kinh doanh ngoại hối: Thực hiện mua, bán các loại ngoại tệ ở thị trường trong nước; Cho vay các tổ chức trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ; Vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức trong nước và nước ngoài; Thực hiện việc thu hút và chi trả kiều hối; Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.
- Kinh doanh vàng.
- Thu đổi và đặt các bàn thu đổi ngoại tệ. Nhận tiền gửi và tiết kiệm bằng ngoại tệ của khách hàng. Thực hiện các dịch vụ thanh toán ngân quỹ bằng ngoại tệ như: mở tài khoản trong nước bằng ngoại tệ, thanh toán trong nước bằng ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ thu phát ngoại tệ tiền mặt cho khách hàng. Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư bằng ngoại tệ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Bảo lãnh cho các khoản vay trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ. Phát hành hoặc làm đại lý phát hành các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ. Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ. Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối.

Tổng số cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của VietABank đến 31/12/2010 là 42 pháp nhân tại TCTD và 2017 thể nhân tại TCTD.
- Tổng số vốn CP tại TCTD của tất cả cổ đông là pháp nhân: 215.880.632 chiếm tỉ lệ: 69,68%
- Tổng số vốn CP tại TCTD của tất cả cổ đông là thể nhân: 93.919.368 chiếm tỉ lệ: 30,32%.

Định hướng phát triển

Chiến lược kinh doanh hiện nay và những năm tới tập trung vào các mục tiêu:

- Tiếp tục tái cấu trúc, xây dựng Ngân hàng Việt Á thành một Ngân hàng hiện đại về tổ chức hoạt động, ngăn ngừa mọi rủi ro và đạt hiệu quả kinh tế cao trên nền tảng quản trị chặt chẽ, hiện đại.
- Tập trung vào các hoạt động chính của Ngân hàng là tín dụng và thanh toán. Phát huy các thế mạnh của VietABank như hoạt động kinh doanh vàng và sản phẩm được định hướng chủ lực như thẻ thanh toán Advance Card.
- Tiếp tục thực hiện định hướng là ngân hàng bán lẻ, mở rộng thị phần qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, xây dựng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và các hệ thống công ty con liên kết.

Nội dung thực hiện:

- Tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm dich vụ ngân hàng hiện có, phát triển các sản phẩm mới và các dịch vụ tiện ích mới ( thẻ ATM, giao dịch một cửa, giao dịch tại nhà... ).
- Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu là các hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (là đối tượng khách hàng có tốc độ phát triển nhanh và phù hợp với quy mô nguồn vốn, công nghệ của VietABank).
- Bên cạnh đó, VietABank chú trọng nâng cao năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ đến cuối năm 2010 lên 2.937 tỷ đồng.
- Tăng cường cơ sở vật chất, phát triển công nghệ ngân hàng trên nền tảng công nghệ cao, đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến nhất là các chưong trình quản lý nhằm tiếp cận trình độ, công nghệ quản lý tiên tiến để phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Phát triển, mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tại các Tỉnh, Thành phố, trung tâm kinh tế trên cả nước, bình quân hàng năm phát triển thêm 14-18 Chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm mới. Tính đến hết tháng 06 năm 2011 mạng lưới hoạt động của VietABank đạt 80 chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm tại các địa phương trên cả nước.