Top

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Địa chỉ: 02C - Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3914 3183
Fax: 84.8.3914 3193

E-mail: webadmin@saigonbank.com.vn
Website: www.saigonbank.com.vn


Tên giao dịch quốc tế: SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Tên gọi tắt: SAIGON BANK
Là Ngân Hàng thương Mại Cổ Phần Việt Nam đầu tiên được thành lập trong hệ thống Ngân Hàng Cổ Phần tại Việt Nam hiện nay, ra đời ngày 16 tháng 10 năm 1987, trước khi có Luật Công Ty và Pháp lệnh Ngân Hàng với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng và thời gian họat động là 50 năm .

Sau 20 năm thành lập, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đã tăng vốn điều lệ từ 650 triệu đồng lên 689,255 tỷ đồng theo tiến độ: Vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng gồm 13.000 cổ phần bằng nhau với mệnh giá là 50.000 đồng/cổ phần.

Năm 1990, Hội đồng Quản trị và Đại Hội cổ Đông quyết định tái định mệnh giá cổ phần từ 50.000 đồng lên 250.000 đồng/cổ phần (lên 05 lần –500%). Vốn điều lệ sau khi được tái định giá là 3,25 tỷ đồng.

Năm 1992, sau một thời gian vận động các thành phần kinh tế tham gia mua cổ phần, vốn điều lệ tăng lên 9,25 tỷ đồng.
Năm 1993, được sự chấp thuận của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam theo công văn số 192/CV-NH5 ngày 04.5.1993, SGCTNH tăng vốn điều lệ lên 50,54 tỷ đồng.
Năm 1995, SGCTNH tăng vốn điều lệ lên 99,825 tỷ đồng.
Năm 2000, SGCTNH tăng vốn điều lệ lên144,996 tỷ đồng.
Năm 2002, SGCTNH tăng vốn điều lệ lên 181,996 tỷ đồng.
Năm 2003, SGCTNH tăng vốn điều lệ lên 250,000 tỷ đồng.
Năm 2004, SGCTNH tăng vốn điều lệ lên 303,500 tỷ đồng.
Năm 2005, SGCTNH tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.
Năm 2006, SGCTNH tăng vốn điều lệ lên 689,255 tỷ đồng

Nhờ vốn điều lệ tăng trưởng qua từng năm Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đã thúc đẩy tăng trưởng nghiệp vụ, phát triển mạng lưới hoạt động, kết quả kinh doanh liên tục có lời, cổ đông nhận cổ tức khá cao từ đồng vốn đầu tư ban đầu