Top

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT - XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT

Địa chỉ: 62, Trần Huy Liệu , P.12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (+84 28) 7300 1080

E-mail: Email: info@toanthinhphat.vn
Website: http://www.toanthinhphat.vn/

THÔNG TIN CHUNG
 
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT -  XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT
Tên giao dịch quốc tế: TOAN THINH PHAT TECHNIQUES - CONSTRUCTION CO., LTD
Tên công ty viết tắt: TTP Cons.
Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch: 68 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 28) 7300 1080    
Website: www.toanthinhphat.vn                    Email: info@toanthinhphat.vn   
Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỉ đồng)
MST: 3600882415
Lĩnh vực hoạt động chính:
  • Tổng thầu xây lắp
  • Thiết kế và thi công
  • Sản xuất, lắp đặt Kết cấu thép và cơ khí