Top

Công ty TNHH MTV DV Bất Động Sản Xanh - BRES

Địa chỉ: 117/59, Nguyễn Hữu Cảnh , P.22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3510 6220
Fax: 84.8.3510 6220

E-mail: batdongsanblue@gmail.com
Website: www.batdongsanblue.com