Top

Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (028) 5411-9999
Fax: (028) 5411-5999

E-mail: info@phumyhung.com.vn
Website: www.phumyhung.vn

CÔNG TY LIÊN DOANH PHÚ MỸ HƯNG - Đơn vị phát triển đô thị mới quy mô quốc gia, tầm cỡ quốc tế Phú Mỹ Hưng.

 
Công ty LD Phú Mỹ Hưng được thành lập ngày 19/5/1993 là LD giữa Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC - Việt Nam) và Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D - Đài Loan).


IPC: Đại diện cho UBND TP.HCM, góp 30% vốn qua quyền sử dụng đất và nguồn nhân lực cho sự phát triển Đô Thị Mới Phú Mỹ Hưng.


CT&D: Là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và thành công nhất tại Việt Nam với số vốn đầu tư trên 650 triệu USD trong 3 công trình tầm cỡ: Đô Thị Mới Phú Mỹ Hưng, Khu Chế Xuất Tân Thuận và Nhà Máy Điện Hiệp Phước. CT&D góp 70% vốn trong công trình đô thị mới Phú Mỹ Hưng.


2 chức năng chính của Phú Mỹ Hưng: Xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh dài 17.8km, lộ giới 120m, 10 làn xe và xây dựng đô thị mới Phú Mỹ Hưng xoay quanh tuyến đường, góp phần vào chương trình giãn dân từ nội thành của TP.HCM.


Phú Mỹ Hưng phát triển 750 ha trong 5 cụm phát triển: Trung tâm đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Khu A - 409ha), Làng Đại Học (Khu B - 95ha), Trung tâm Kỹ Thuật Cao (Khu C- 46ha), Trung tâm Lưu Thông Hàng Hóa I & II (Khu E & Khu D - 115ha và 85ha).