Top

Công ty Đầu tư Phát triển Công Nghiệp Becamex IDC

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 84.650.382 2655
Fax: 84.8.382 2713

E-mail: becamex@hcm.vnn.vn
Website: www.becamex.com.vn

Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC Corp.) được thành lập theo quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 28/04/2006 của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của công ty Thương mại Đầu Tư và Phát Triển (Becamex).

Công ty có 18 thành viên là các công ty: Hạch toán phụ thuộc, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty cổ phần. Các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực : Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, hoạt động ngân hàng - tài chính chứng khoán, sản xuất dược phẩm...

Bằng sự nỗ lực của bản thân, năng động và hội nhập nhanh trong kinh doanh đến nay Becamex IDC Corp đã phát triển vững chắc với doanh thu hàng năm trên 1.000 tỷ đồng, thương hiệu “Becamex” ngày càng được khẳng định trong nước và khu vực. Tạo tiền đề phát triển thành tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành tại Việt Nam và khu vực.

Vốn điều lệ : 797.968.000.000 đồng.

Tổng vốn kinh doanh :2.362 tỷ đồng.

 Lĩnh vực hoạt động:

 Xây dựng dân dụng - Công nghiệp và Giao thông .
 
 Phát triển và kinh doanh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp .

 Đầu tư, kinh doanh các khu dân cư và đô thị .

 Hoạt động tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán  .

 Sản xuất và kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và vật tư y tế.