Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà

Địa chỉ: 14B Kỳ Đồng, P.9, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.62905659
Fax: 84.8.62905598


Website: www.songdaidc.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu Tư – Phát Triển Sông Đà tiền thân là Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại Thành phố Hồ Chí Minh, ra đời từ năm 1993, trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà (nay là Tập Đoàn Sông Đà) - Bộ Xây Dựng. Ngày 24/12/2003, Công ty Cổ phần Đầu Tư – Phát Triển Sông Đà chính thức được thành lập theo Quyết định số 1716/QĐ-BXD.