Top

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Phát Hưng

Địa chỉ: 46M Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3785 2727
Fax: 84.8.3785 3827

E-mail: info@phathung.vn
Website: www.phathung.vn