Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: Luật kinh doanh bđs năm 2014

  • Thà mất phí hơn mất tiền

    Cập nhật 23/07/2015 09:10

    Việc chủ đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) phải có NH bảo lãnh nếu muốn bán nhà ở hình ...