Top

, Đất bình chánh 1200 m2 (22 x 55m ) đường t5

Vị trí: Huyện Bình Chánh, TP.HCM