http://m.diaoconline.vn Hợp thức hóa - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 06/12/2023 false Có ủy quyền thực hiện tất cả các nghĩa vụ thay chủ nhà trong 30 năm 30/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/co-uy-quyen-thuc-hien-tat-ca-cac-nghia-vu-thay-chu-nha-trong-30-nam-i76261" title="Có ủy quyền thực hiện tất cả các nghĩa vụ thay chủ nhà trong 30 năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/12/29/thumb-F54-co-uy-quyen-thuc-hien-tat-ca-cac-nghia-vu-thay-chu-nha-trong-30-nam.jpg" alt="Có ủy quyền thực hiện tất cả các nghĩa vụ thay chủ nhà trong 30 năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiện nay em đã đặt cọc để mua một căn nhà. Căn nhà đó cùng 2 căn nhà nữa nằm trên một thửa đất đồng sở hữu của chủ nhà em đang định mua và 2 gia đình khác nữa. Mỗi nhà giữ một sổ, em mua 1 căn trong ... </td> </tr></table> false Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư có phải đăng ký trước 29/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/chuyen-doi-dat-nong-nghiep-sang-dat-tho-cu-co-phai-dang-ky-truoc-i76260" title="Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư có phải đăng ký trước"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/12/29/thumb-3F3-chuyen-doi-dat-nong-nghiep-sang-dat-tho-cu-co-phai-dang-ky-truoc.jpg" alt="Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư có phải đăng ký trước" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Em muốn chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư thì có phải đăng ký trước không? mà đăng ký trước bao lâu mới được chuyển đổi? </td> </tr></table> false Đất mua của UBND nay có thông báo thu hồi thì có hợp lý? 28/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/dat-mua-cua-ubnd-nay-co-thong-bao-thu-hoi-thi-co-hop-ly-i76222" title="Đất mua của UBND nay có thông báo thu hồi thì có hợp lý?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/12/27/thumb-ECA-dat-mua-cua-ubnd-nay-co-thong-bao-thu-hoi-thi-co-hop-ly.jpg" alt="Đất mua của UBND nay có thông báo thu hồi thì có hợp lý?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất tôi mua của UBND xã, nay có thông báo thu hồi để mở đường vào xây dựng trung tâm thương mại thì có hợp lý không? .Bởi vì đất này UBND Xã đã bán cho dân từ 28 năm nay </td> </tr></table> false Chuyển đổi khu đất đã thuê được đấy làm kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo 25/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/chuyen-doi-khu-dat-da-thue-duoc-day-lam-kinh-doanh-san-bong-co-nhan-tao-i76170" title="Chuyển đổi khu đất đã thuê được đấy làm kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/12/24/thumb-F36-chuyen-doi-khu-dat-da-thue-duoc-day-lam-kinh-doanh-san-bong-co-nhan-tao.jpg" alt="Chuyển đổi khu đất đã thuê được đấy làm kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà tôi có thuê được đất để kinh doanh gom rác và xử lý rác thải của một xã, do nhu cầu kinh doanh không đảm bảo doanh thu, giờ tôi muốn chuyển đổi khu đất đã thuê được đấy làm kinh doanh sân bóng cỏ ... </td> </tr></table> false Có được chuyển đổi khu đất đã thuê được đấy làm kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo? 18/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/co-duoc-chuyen-doi-khu-dat-da-thue-duoc-day-lam-kinh-doanh-san-bong-co-nhan-tao-i75993" title="Có được chuyển đổi khu đất đã thuê được đấy làm kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/12/17/thumb-060-co-duoc-chuyen-doi-khu-dat-da-thue-duoc-day-lam-kinh-doanh-san-bong-co-nhan-tao.jpg" alt="Có được chuyển đổi khu đất đã thuê được đấy làm kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà tôi có thuê được đất để kinh doanh gom rác và xử lý rác thải của một xã. Do nhu cầu kinh doanh không đảm bảo doanh thu, giờ tôi muốn chuyển đổi khu đất đã thuê được đấy làm kinh doanh sân bóng cỏ ... </td> </tr></table> false Có thể tách thửa đất bị quy hoạch 14/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/co-the-tach-thua-dat-bi-quy-hoach-i75913" title="Có thể tách thửa đất bị quy hoạch"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/12/13/thumb-D1D-co-the-tach-thua-dat-bi-quy-hoach.jpg" alt="Có thể tách thửa đất bị quy hoạch" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Em có mua 1 mảnh đất tại thành phố Huế. Với diện tích 269m2. Trong đó có 100m2 đất ở lâu dài và 169m2 đất nông nghiệp sử dụng đến 2043. Nhưng đất lại bị quy hoạch cây xanh . Giấy chứng nhận được cấp ... </td> </tr></table> false Trình tự, thủ tục bán đất 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/trinh-tu-thu-tuc-ban-dat-i75814" title="Trình tự, thủ tục bán đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/12/09/thumb-247-trinh-tu-thu-tuc-ban-dat.jpg" alt="Trình tự, thủ tục bán đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi là người Việt Nam kết hôn với chồng tôi là người Mỹ. Sau khi kết hôn tôi đã mua 1 miếng đất ở tỉnh Đồng Nai do 1 mình tôi đứng tên. Nay tôi muốn bán miếng đất đó thì thủ tục như thế nào? Tôi và ... </td> </tr></table> false Con liệt sĩ có được miễn giảm phí khi chuyển đổi đất ruộng sang đất ở 05/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/con-liet-si-co-duoc-mien-giam-phi-khi-chuyen-doi-dat-ruong-sang-dat-o-i75693" title="Con liệt sĩ có được miễn giảm phí khi chuyển đổi đất ruộng sang đất ở"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/12/04/thumb-D2F-con-liet-si-co-duoc-mien-giam-phi-khi-chuyen-doi-dat-ruong-sang-dat-o.jpg" alt="Con liệt sĩ có được miễn giảm phí khi chuyển đổi đất ruộng sang đất ở" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mẹ tôi là con liệt sĩ (có được tặng nhà tình nghĩa). Hiện mẹ tôi có diện tích đất ruộng là 2000m (dù đất ruộng nhưng có cất nhà). Giờ mẹ tôi muốn chuyển toàn bộ 2.000m đất ruộng đang có sang đất ở có ... </td> </tr></table> false Thủ tục chia thừa kế và đóng thuế 04/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/thu-tuc-chia-thua-ke-va-dong-thue-i75670" title="Thủ tục chia thừa kế và đóng thuế"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/12/03/thumb-6EE-thu-tuc-chia-thua-ke-va-dong-thue.jpg" alt="Thủ tục chia thừa kế và đóng thuế" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình tôi có mảnh đất 302m2. Trong đó 150m2 là đất ở và 152m2 là đất vườn, đứng tên bố mẹ tôi. Nay mẹ tôi đã mất và giờ bố tôi muốn tách ra chia đều cho 4 anh em chúng tôi. Vậy nếu bố ... </td> </tr></table> false Chuyển mục đích sử dụng đất 01/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/chuyen-muc-dich-su-dung-dat-i75628" title="Chuyển mục đích sử dụng đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/30/thumb-CB4-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.jpg" alt="Chuyển mục đích sử dụng đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà tôi có thuê được đất để kinh doanh gom rác và xử lý rác thải của một xã. Do kinh doanh không đảm bảo doanh thu, giờ tôi muốn chuyển đổi khu đất đã thuê được đấy làm kinh doanh sân bóng cỏ nhân ... </td> </tr></table> false Xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở dành cho người có công với cách mạng 27/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/xin-ho-tro-kinh-phi-xay-dung-nha-o-danh-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-i75514" title="Xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở dành cho người có công với cách mạng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/27/thumb-0C4-xin-ho-tro-kinh-phi-xay-dung-nha-o-danh-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.jpg" alt="Xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở dành cho người có công với cách mạng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bà em năm nay cũng gần 90 tuổi. Ông em mất cách đây 7 năm trước. Ông là người có công với cách mạng, được Huân huy chương hạng 3. Bà em thì cũng có công tham gia dân quân hoả tuyến. Hiện bà em là: ... </td> </tr></table> false Đất 25m2 có xây được nhà cấp 4 27/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/dat-25m2-co-xay-duoc-nha-cap-4-i75513" title="Đất 25m2 có xây được nhà cấp 4"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/27/thumb-E98-dat-25m2-co-xay-duoc-nha-cap-4.jpg" alt="Đất 25m2 có xây được nhà cấp 4" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình em đang muốn mua một miếng đất ở Củ Chi với diện tích là 7×37 m2. Trong đó có 50m2 đất thổ cư. Gia đình muốn tách làm 2 phần cho 2 chị em thì có làm sổ chung được không? Và tách ra chỉ còn ... </td> </tr></table> false Điều kiện tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất 21/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/dieu-kien-tach-thua-va-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-i75389" title="Điều kiện tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/21/thumb-B06-dieu-kien-tach-thua-va-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat.jpg" alt="Điều kiện tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bố mẹ có khu đất do được nhà nước đưa vào làm kinh tế mới. Đã có sổ nhưng là đất nông nghiệp. Sổ mang tên bố nhưng bố em mới mất. Em cũng đã làm hồ sơ thừa kế chuyển sang tên mẹ vì bố không để lại di ... </td> </tr></table> false Mua nhà dưới hình thức tặng 18/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/mua-nha-duoi-hinh-thuc-tang-i75308" title="Mua nhà dưới hình thức tặng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/17/thumb-7A1-mua-nha-duoi-hinh-thuc-tang-cho-hay.jpg" alt="Mua nhà dưới hình thức tặng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiện tôi có chồng và có giấy đăng ký kết hôn, nay tôi muốn mua nhà bằng tiền riêng của tôi, tôi có được mua nhà dưới hình thức tặng cho hay không? Vì tôi muốn đây là tài sản riêng của tôi. Tôi cũng ... </td> </tr></table> false Thủ tục nhận đất tái định cư 16/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/thu-tuc-nhan-dat-tai-dinh-cu-i75271" title="Thủ tục nhận đất tái định cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/16/thumb-04D-thu-tuc-nhan-dat-tai-dinh-cu.jpg" alt="Thủ tục nhận đất tái định cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiện tại tôi được trung tâm quỹ đất cấp phát nền tái định cư của dự án Cảng Hàng không được 60m vuông và phải bù thêm tiền vào mới nhận được. Trong khi ba tôi đã mất giờ tôi phải làm giấy tờ sao để ... </td> </tr></table> false Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở 15/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/thu-tuc-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-tu-dat-trong-lua-sang-dat-o-i75235" title="Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/15/thumb-B02-thu-tuc-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-tu-dat-trong-lua-sang-dat-o.jpg" alt="Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất em ở Hóc Môn, Xuân Thới Thượng. Diện tích là 4x19m, đã có sổ đỏ. Giờ em muốn lên đất thổ cư để xây nhà. Không biết có được không? Và nếu được thì cần làm thủ tục như thế nào? E xin cảm ơn. </td> </tr></table> false Tại sao có sổ có thửa đất giờ lại không có đất? 13/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/tai-sao-co-so-co-thua-dat-gio-lai-khong-co-dat-i75206" title="Tại sao có sổ có thửa đất giờ lại không có đất?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/13/thumb-EE9-tai-sao-co-so-co-thua-dat-gio-lai-khong-co-dat.jpg" alt="Tại sao có sổ có thửa đất giờ lại không có đất?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Em có mua một lô đất bằng hình thức ủy quyền sau đó em bán lại cho người khác. Khi người đó nộp sổ đỏ của chủ cũ để đo đạc lại đất đai thi bên địa chính bảo là lô đất này không có đất. Tại sao có sổ ... </td> </tr></table> false Đất quy hoạch còn lại có được quyền sử dụng 07/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/dat-quy-hoach-con-lai-co-duoc-quyen-su-dung-i75024" title="Đất quy hoạch còn lại có được quyền sử dụng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/06/thumb-5FC-dat-quy-hoach-con-lai-co-duoc-quyen-su-dung.jpg" alt="Đất quy hoạch còn lại có được quyền sử dụng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cách đây 2 năm tôi có mua một miếng đất có nhà cấp bốn ở Long Thành, Đồng Nai. Với diện tích 173m2 (đất trồng cây lâu năm). Lúc đó dự án quy hoạch làm đường hết 90m2. Hiện giờ có dự án quy hoạch mới, ... </td> </tr></table> false Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thổ cư 05/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-thanh-dat-tho-cu-i74976" title="Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thổ cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/05/thumb-407-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-thanh-dat-tho-cu.jpg" alt="Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thổ cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có 1 thửa đất ở phường Xuân Thạnh - Quận 12 - TP HCM với nội dung như sau: Hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng: 20 năm (đến năm 2026). Nguồn ... </td> </tr></table> false Làm thủ tục chuyển sang đất thổ cư và tách sổ cùng một lúc 02/11/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/hop-thuc-hoa-c61/lam-thu-tuc-chuyen-sang-dat-tho-cu-va-tach-so-cung-mot-luc-i74917" title="Làm thủ tục chuyển sang đất thổ cư và tách sổ cùng một lúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/11/02/thumb-59E-lam-thu-tuc-chuyen-sang-dat-tho-cu-va-tach-so-cung-mot-luc.jpg" alt="Làm thủ tục chuyển sang đất thổ cư và tách sổ cùng một lúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ông A có thửa đất ở thôn 2 đoàn kết huyện Bù Đăng tỉnh Bình phước. Tôi mua 6m×50 mà khi đi làm sổ sách để tách sổ thì chưa được. Họ nói ông A cần cấp sổ mới sau đó phải lên 100m thổ cư tại miếng mình ... </td> </tr></table>