http://m.diaoconline.vn Văn phòng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/08/2022 false Cho thuê căn hộ 30m2 Officel Cityland Park Hills Gò Vấp 02/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-can-ho-30m2-officel-cityland-park-hills-go-vap-i2051029" title="Cho thuê căn hộ 30m2 Officel Cityland Park Hills Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/02/thumb-5F7-4CD17D.jpg" alt="Cho thuê căn hộ 30m2 Officel Cityland Park Hills Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn hộ 30m2 Officel Cityland Park Hills Gò Vấp </td> </tr></table>