http://m.diaoconline.vn Văn phòng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 06/12/2023 false Cho thuê văn phòng mới xây dựng đường Tân Canh Phường 1 Tân Bình 20/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-moi-xay-dung-duong-tan-canh-phuong-1-tan-binh-i2054248" title="Cho thuê văn phòng mới xây dựng đường Tân Canh Phường 1 Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/20/thumb-32A-187DF2.jpg" alt="Cho thuê văn phòng mới xây dựng đường Tân Canh Phường 1 Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng mới xây dựng đường Tân Canh Phường 1 Tân Bình </td> </tr></table> false Cho thuê văn phòng Full nội thất 69 đường số 7 TP.Thủ Đức 29/09/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-full-noi-that-69-duong-so-7-tpthu-duc-i2054135" title="Cho thuê văn phòng Full nội thất 69 đường số 7 TP.Thủ Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/09/29/thumb-440-571F2C.jpg" alt="Cho thuê văn phòng Full nội thất 69 đường số 7 TP.Thủ Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng Full nội thất 69 đường số 7 TP.Thủ Đức </td> </tr></table>