http://m.diaoconline.vn Căn hộ chung cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/08/2022 false Bán chung cư Huỳnh Văn Chính Tân Phú DTSD 74m2 có gác tầng 5 10/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-chung-cu-huynh-van-chinh-tan-phu-dtsd-74m2-co-gac-tang-5-i2051169" title="Bán chung cư Huỳnh Văn Chính Tân Phú DTSD 74m2 có gác tầng 5"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/10/thumb-B8B-681CCE.jpg" alt="Bán chung cư Huỳnh Văn Chính Tân Phú DTSD 74m2 có gác tầng 5" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán chung cư Huỳnh Văn Chính Tân Phú DTSD 74m2 có gác tầng 5 </td> </tr></table> false Ehome S Mizuki Park Nam SG, Bán Căn Hộ Thương Mại 50m2, 2PN-1WC, 1ty650 Chính chủ 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ehome-s-mizuki-park-nam-sg-ban-can-ho-thuong-mai-50m2-2pn-1wc-1ty650-chinh-chu-i1991404" title="Ehome S Mizuki Park Nam SG, Bán Căn Hộ Thương Mại 50m2, 2PN-1WC, 1ty650 Chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/01/14/thumb-EF1-9AF983.jpg" alt="Ehome S Mizuki Park Nam SG, Bán Căn Hộ Thương Mại 50m2, 2PN-1WC, 1ty650 Chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ehome S Mizuki Park Nam SG, Bán Căn Hộ Thương Mại 50m2, 2PN-1WC, 1ty650 Chính chủ </td> </tr></table> false Căn Hộ Ehome S ngay Đỗ Xuân Hợp giao Cao tốc 40m2 1PN có Hồ Bơi Siêu thị 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-ehome-s-ngay-do-xuan-hop-giao-cao-toc-40m2-1pn-co-ho-boi-sieu-thi-i1758324" title="Căn Hộ Ehome S ngay Đỗ Xuân Hợp giao Cao tốc 40m2 1PN có Hồ Bơi Siêu thị"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/14/thumb-274-0891EB.jpg" alt="Căn Hộ Ehome S ngay Đỗ Xuân Hợp giao Cao tốc 40m2 1PN có Hồ Bơi Siêu thị" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn Hộ Ehome S ngay Đỗ Xuân Hợp giao Cao tốc 40m2 1PN có Hồ Bơi Siêu thị </td> </tr></table> false Căn Hộ KIKYO Residence Nam Long Đỗ Xuân Hợp Q.9 2PN Về Quận 1 chỉ 15 phút 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-kikyo-residence-nam-long-do-xuan-hop-q9-2pn-ve-quan-1-chi-15-phut-i1713868" title="Căn Hộ KIKYO Residence Nam Long Đỗ Xuân Hợp Q.9 2PN Về Quận 1 chỉ 15 phút"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/10/thumb-682-29B0E4.jpg" alt="Căn Hộ KIKYO Residence Nam Long Đỗ Xuân Hợp Q.9 2PN Về Quận 1 chỉ 15 phút" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn Hộ KIKYO Residence Nam Long Đỗ Xuân Hợp Q.9 2PN Về Quận 1 chỉ 15 phút </td> </tr></table> false Bán Ehome S Mizuki Căn Hộ Thương Mại 50m2, 2PN-1WC, 1Tỷ750 Chính chủ, View Đẹp 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-ehome-s-mizuki-can-ho-thuong-mai-50m2-2pn-1wc-1ty750-chinh-chu-view-dep-i1991418" title="Bán Ehome S Mizuki Căn Hộ Thương Mại 50m2, 2PN-1WC, 1Tỷ750 Chính chủ, View Đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/06/04/thumb-AC6-817E78.jpg" alt="Bán Ehome S Mizuki Căn Hộ Thương Mại 50m2, 2PN-1WC, 1Tỷ750 Chính chủ, View Đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Ehome S Mizuki Căn Hộ Thương Mại 50m2, 2PN-1WC, 1Tỷ750 Chính chủ, View Đẹp </td> </tr></table> false Căn Hộ KIKYO Residence Nam Long Q9 56m2 2PN Hồ bơi Về Q1 chỉ 15 phút 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-kikyo-residence-nam-long-q9-56m2-2pn-ho-boi-ve-q1-chi-15-phut-i1711944" title="Căn Hộ KIKYO Residence Nam Long Q9 56m2 2PN Hồ bơi Về Q1 chỉ 15 phút"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/07/thumb-0ED-D530DD.jpg" alt="Căn Hộ KIKYO Residence Nam Long Q9 56m2 2PN Hồ bơi Về Q1 chỉ 15 phút" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn Hộ KIKYO Residence Nam Long Q9 56m2 2PN Hồ bơi Về Q1 chỉ 15 phút </td> </tr></table> false Căn hộ KIKYO Nam Long FULL Nội thất 56m2 2PN, 15 phút về Q.1,2. Hồ bơi, Gym Yoga, Siêu thị, Mẫu Giáo 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-kikyo-nam-long-full-noi-that-56m2-2pn-15-phut-ve-q12-ho-boi-gym-yoga-sieu-thi-mau-giao-i1741483" title="Căn hộ KIKYO Nam Long FULL Nội thất 56m2 2PN, 15 phút về Q.1,2. Hồ bơi, Gym Yoga, Siêu thị, Mẫu Giáo"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/21/thumb-C19-E816F1.jpg" alt="Căn hộ KIKYO Nam Long FULL Nội thất 56m2 2PN, 15 phút về Q.1,2. Hồ bơi, Gym Yoga, Siêu thị, Mẫu Giáo" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ KIKYO Nam Long FULL Nội thất 56m2 2PN, 15 phút về Q.1,2. Hồ bơi, Gym Yoga, Siêu thị, Mẫu Giáo </td> </tr></table> false Bán căn hộ chung cư Thủ Thiêm Dragon, Quận 2. 80m2, 2 PN giá 4.5 tỷ 08/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-chung-cu-thu-thiem-dragon-quan-2-80m2-2-pn-gia-45-ty-i2051135" title="Bán căn hộ chung cư Thủ Thiêm Dragon, Quận 2. 80m2, 2 PN giá 4.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/08/thumb-5CE-2A0711.jpg" alt="Bán căn hộ chung cư Thủ Thiêm Dragon, Quận 2. 80m2, 2 PN giá 4.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ chung cư Thủ Thiêm Dragon, Quận 2. 80m2, 2 PN giá 4.5 tỷ </td> </tr></table> false Bán Gấp Căn Hộ Topaz Garden 74m2 Quận Tân Phú 08/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-gap-can-ho-topaz-garden-74m2-quan-tan-phu-i2051131" title="Bán Gấp Căn Hộ Topaz Garden 74m2 Quận Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/08/thumb-07A-C46992.jpg" alt="Bán Gấp Căn Hộ Topaz Garden 74m2 Quận Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Gấp Căn Hộ Topaz Garden 74m2 Quận Tân Phú </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ 72m2 Đường Man Thiện TP Thủ Đức 06/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ban-can-ho-72m2-duong-man-thien-tp-thu-duc-i2051081" title="Cần bán căn hộ 72m2 Đường Man Thiện TP Thủ Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/06/thumb-041-AA03E9.jpg" alt="Cần bán căn hộ 72m2 Đường Man Thiện TP Thủ Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ 72m2 Đường Man Thiện TP Thủ Đức </td> </tr></table> false Bán căn góc tầng trệt 65m2 Tạ Quang Bửu P6 Q8 05/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-goc-tang-tret-65m2-ta-quang-buu-p6-q8-i2051073" title="Bán căn góc tầng trệt 65m2 Tạ Quang Bửu P6 Q8"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/05/thumb-0E6-E09F1D.jpg" alt="Bán căn góc tầng trệt 65m2 Tạ Quang Bửu P6 Q8" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn góc tầng trệt 65m2 Tạ Quang Bửu P6 Q8 </td> </tr></table> false Cần bán căn góc 40m2 c/c Lê Thành 198A Mã Lò Bình Tân 03/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ban-can-goc-40m2-cc-le-thanh-198a-ma-lo-binh-tan-i2051049" title="Cần bán căn góc 40m2 c/c Lê Thành 198A Mã Lò Bình Tân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/03/thumb-25E-95D559.jpg" alt="Cần bán căn góc 40m2 c/c Lê Thành 198A Mã Lò Bình Tân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn góc 40m2 c/c Lê Thành 198A Mã Lò Bình Tân </td> </tr></table> false Cần bán căn hộ 84m2 tầng 14 c/c CTL Tower Dương Thị Giang Quận 12 03/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ban-can-ho-84m2-tang-14-cc-ctl-tower-duong-thi-giang-quan-12-i2051046" title="Cần bán căn hộ 84m2 tầng 14 c/c CTL Tower Dương Thị Giang Quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/03/thumb-783-A947B1.jpg" alt="Cần bán căn hộ 84m2 tầng 14 c/c CTL Tower Dương Thị Giang Quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ 84m2 tầng 14 c/c CTL Tower Dương Thị Giang Quận 12 </td> </tr></table> false Bán căn hộ 68m2 C/c Bà Hom p12 Q6 đã có sổ hồng 01/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-68m2-cc-ba-hom-p12-q6-da-co-so-hong-i2051015" title="Bán căn hộ 68m2 C/c Bà Hom p12 Q6 đã có sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/01/thumb-200-B69DAF.jpg" alt="Bán căn hộ 68m2 C/c Bà Hom p12 Q6 đã có sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ 68m2 C/c Bà Hom p12 Q6 đã có sổ hồng </td> </tr></table> false Chính chủ bán 2 căn hộ Picity High Park Q12 29/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-ban-2-can-ho-picity-high-park-q12-i2050959" title="Chính chủ bán 2 căn hộ Picity High Park Q12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/29/thumb-B4B-3C5F13.jpg" alt="Chính chủ bán 2 căn hộ Picity High Park Q12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán 2 căn hộ Picity High Park Q12 </td> </tr></table> false Chính chủ bán căn hộ 46m2 c/c Hà Kiều Gò Vấp 27/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-ban-can-ho-46m2-cc-ha-kieu-go-vap-i2050932" title="Chính chủ bán căn hộ 46m2 c/c Hà Kiều Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/27/thumb-ECE-906FE7.jpg" alt="Chính chủ bán căn hộ 46m2 c/c Hà Kiều Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán căn hộ 46m2 c/c Hà Kiều Gò Vấp </td> </tr></table> false Bán căn hộ tầng 5 c/c Phạm Văn Đồng Bình Thạnh 27/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-tang-5-cc-pham-van-dong-binh-thanh-i2050923" title="Bán căn hộ tầng 5 c/c Phạm Văn Đồng Bình Thạnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/27/thumb-305-40BB3F.jpg" alt="Bán căn hộ tầng 5 c/c Phạm Văn Đồng Bình Thạnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ tầng 5 c/c Phạm Văn Đồng Bình Thạnh </td> </tr></table> false Bán căn hộ tầng 15 Origami 39m2 mua giao ngay 23/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-tang-15-origami-39m2-mua-giao-ngay-i2050864" title="Bán căn hộ tầng 15 Origami 39m2 mua giao ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/23/thumb-88F-942495.jpg" alt="Bán căn hộ tầng 15 Origami 39m2 mua giao ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ tầng 15 Origami 39m2 mua giao ngay </td> </tr></table> false Bán căn hộ lầu 1 c/c Ngô Tất Tố 74m2 Bình Thạnh 21/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-lau-1-cc-ngo-tat-to-74m2-binh-thanh-i2050843" title="Bán căn hộ lầu 1 c/c Ngô Tất Tố 74m2 Bình Thạnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/21/thumb-C7E-2947C3.jpg" alt="Bán căn hộ lầu 1 c/c Ngô Tất Tố 74m2 Bình Thạnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ lầu 1 c/c Ngô Tất Tố 74m2 Bình Thạnh </td> </tr></table> false Bán căn hộ C/C Thanh Niên 60m2 tầng 5 Bàu Cát 2 TB 20/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-cc-thanh-nien-60m2-tang-5-bau-cat-2-tb-i2050819" title="Bán căn hộ C/C Thanh Niên 60m2 tầng 5 Bàu Cát 2 TB"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/20/thumb-E39-70188C.jpg" alt="Bán căn hộ C/C Thanh Niên 60m2 tầng 5 Bàu Cát 2 TB" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ C/C Thanh Niên 60m2 tầng 5 Bàu Cát 2 TB </td> </tr></table>