http://m.diaoconline.vn Căn hộ chung cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 03/12/2023 false Căn Hộ Flora KIKYO Nam Long Đỗ Xuân Hợp, 1Pn1Wc & 2Pn2Wc, Máy Lạnh, Hồ Bơi, Gym Yoga 02/12/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-flora-kikyo-nam-long-do-xuan-hop-1pn1wc-2pn2wc-may-lanh-ho-boi-gym-yoga-i1713868" title="Căn Hộ Flora KIKYO Nam Long Đỗ Xuân Hợp, 1Pn1Wc & 2Pn2Wc, Máy Lạnh, Hồ Bơi, Gym Yoga"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/12/02/thumb-5F9-84C7D1.jpg" alt="Căn Hộ Flora KIKYO Nam Long Đỗ Xuân Hợp, 1Pn1Wc & 2Pn2Wc, Máy Lạnh, Hồ Bơi, Gym Yoga" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn Hộ Flora KIKYO Nam Long Đỗ Xuân Hợp, 1Pn1Wc & 2Pn2Wc, Máy Lạnh, Hồ Bơi, Gym Yoga </td> </tr></table> false Bán căn hộ 72m2 tầng 12 C/C Phú Gia Nhà Bè tặng Full nội thất cho khách 29/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-72m2-tang-12-cc-phu-gia-nha-be-tang-full-noi-that-cho-khach-i2054406" title="Bán căn hộ 72m2 tầng 12 C/C Phú Gia Nhà Bè tặng Full nội thất cho khách"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/29/thumb-0BD-E9955D.jpg" alt="Bán căn hộ 72m2 tầng 12 C/C Phú Gia Nhà Bè tặng Full nội thất cho khách" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ 72m2 tầng 12 C/C Phú Gia Nhà Bè tặng Full nội thất cho khách </td> </tr></table> false Cho thuê Ehome Southgate - khu đô thị Waterpoint Nam Long cạnh TT. Bến Lức, 52m² 2PN1WC, 3tr/th 27/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/cho-thue-ehome-southgate-khu-do-thi-waterpoint-nam-long-canh-tt-ben-luc-52m-2pn1wc-3trth-i2051600" title="Cho thuê Ehome Southgate - khu đô thị Waterpoint Nam Long cạnh TT. Bến Lức, 52m² 2PN1WC, 3tr/th"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/09/20/thumb-D03-A197B6.jpg" alt="Cho thuê Ehome Southgate - khu đô thị Waterpoint Nam Long cạnh TT. Bến Lức, 52m² 2PN1WC, 3tr/th" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê Ehome Southgate - khu đô thị Waterpoint Nam Long cạnh TT. Bến Lức, 52m² 2PN1WC, 3tr/th </td> </tr></table> false Bán căn hộ 1PN+ tại The Origami, Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức 27/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-1pn-tai-the-origami-vinhomes-grand-park-tp-thu-duc-i2054398" title="Bán căn hộ 1PN+ tại The Origami, Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/27/thumb-D95-9A15B6.jpg" alt="Bán căn hộ 1PN+ tại The Origami, Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ 1PN+ tại The Origami, Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức </td> </tr></table> false Căn Hộ Ehome S ngay Đỗ Xuân Hợp giao Cao tốc 40m2 1PN có Hồ Bơi Siêu thị 27/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-ehome-s-ngay-do-xuan-hop-giao-cao-toc-40m2-1pn-co-ho-boi-sieu-thi-i1758324" title="Căn Hộ Ehome S ngay Đỗ Xuân Hợp giao Cao tốc 40m2 1PN có Hồ Bơi Siêu thị"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/14/thumb-274-0891EB.jpg" alt="Căn Hộ Ehome S ngay Đỗ Xuân Hợp giao Cao tốc 40m2 1PN có Hồ Bơi Siêu thị" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn Hộ Ehome S ngay Đỗ Xuân Hợp giao Cao tốc 40m2 1PN có Hồ Bơi Siêu thị </td> </tr></table> false 036.311.9937 xem nhà & gặp chủ 19/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/0363119937-xem-nha-gap-chu-i2054369" title="036.311.9937 xem nhà & gặp chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="036.311.9937 xem nhà & gặp chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">036.311.9937 xem nhà & gặp chủ </td> </tr></table> false Bán căn hộ 45m2 tầng 4 đường số 45 P16 Q4 mua giao ngay 18/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-45m2-tang-4-duong-so-45-p16-q4-mua-giao-ngay-i2054362" title="Bán căn hộ 45m2 tầng 4 đường số 45 P16 Q4 mua giao ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/18/thumb-D6F-E8C38E.jpg" alt="Bán căn hộ 45m2 tầng 4 đường số 45 P16 Q4 mua giao ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ 45m2 tầng 4 đường số 45 P16 Q4 mua giao ngay </td> </tr></table> false Bán căn hộ 86m2 tầng 3 Tecco Town 4449 Nguyễn Cửu Phú Bình Tân 14/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-86m2-tang-3-tecco-town-4449-nguyen-cuu-phu-binh-tan-i2054341" title="Bán căn hộ 86m2 tầng 3 Tecco Town 4449 Nguyễn Cửu Phú Bình Tân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/14/thumb-0F5-8913F0.jpg" alt="Bán căn hộ 86m2 tầng 3 Tecco Town 4449 Nguyễn Cửu Phú Bình Tân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ 86m2 tầng 3 Tecco Town 4449 Nguyễn Cửu Phú Bình Tân </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN CHCC THE USEFUL Lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình, 11/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-can-ban-gap-ban-chcc-the-useful-lac-long-quan-phuong-9-tan-binh-i2054335" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN CHCC THE USEFUL Lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/11/thumb-C64-E707F8.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN CHCC THE USEFUL Lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN CHCC THE USEFUL Lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình, </td> </tr></table> false Bán căn hộ 85m2 dự án Westgate Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh 10/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-can-ho-85m2-du-an-westgate-tan-tuc-thi-tran-tan-tuc-binh-chanh-i2054330" title="Bán căn hộ 85m2 dự án Westgate Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/10/thumb-897-C712EA.jpg" alt="Bán căn hộ 85m2 dự án Westgate Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ 85m2 dự án Westgate Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh </td> </tr></table> false Chính chủ bán căn hộ 48.58m2 Picity High Park Quận 12 Tầng 9 02/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-ban-can-ho-4858m2-picity-high-park-quan-12-tang-9-i2054302" title="Chính chủ bán căn hộ 48.58m2 Picity High Park Quận 12 Tầng 9"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/02/thumb-C69-E7ACA8.jpg" alt="Chính chủ bán căn hộ 48.58m2 Picity High Park Quận 12 Tầng 9" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán căn hộ 48.58m2 Picity High Park Quận 12 Tầng 9 </td> </tr></table> false Cho thuê căn hộ giá rẻ chung cư 599 CMT8, Quận 10, TP HCM 30/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/cho-thue-can-ho-gia-re-chung-cu-599-cmt8-quan-10-tp-hcm-i2054272" title="Cho thuê căn hộ giá rẻ chung cư 599 CMT8, Quận 10, TP HCM"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Cho thuê căn hộ giá rẻ chung cư 599 CMT8, Quận 10, TP HCM" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn hộ giá rẻ chung cư 599 CMT8, Quận 10, TP HCM </td> </tr></table> false Chính chủ bán căn hộ SmartHome 57m2 - 2PN1WC, Picity High Park, Q12 28/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-ban-can-ho-smarthome-57m2-2pn1wc-picity-high-park-q12-i2054279" title="Chính chủ bán căn hộ SmartHome 57m2 - 2PN1WC, Picity High Park, Q12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/28/thumb-F67-D14BE0.jpg" alt="Chính chủ bán căn hộ SmartHome 57m2 - 2PN1WC, Picity High Park, Q12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán căn hộ SmartHome 57m2 - 2PN1WC, Picity High Park, Q12 </td> </tr></table> false Chính chủ bán căn hộ 72m2 tầng 24 C/C SUNRISE CITY - QUẬN 7 23/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-ban-can-ho-72m2-tang-24-cc-sunrise-city-quan-7-i2054257" title="Chính chủ bán căn hộ 72m2 tầng 24 C/C SUNRISE CITY - QUẬN 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/23/thumb-D8D-592EE5.jpg" alt="Chính chủ bán căn hộ 72m2 tầng 24 C/C SUNRISE CITY - QUẬN 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán căn hộ 72m2 tầng 24 C/C SUNRISE CITY - QUẬN 7 </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP Bán Nhanh CH Chung CưTại P Tân Thới Nhất,Q12, 18/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-can-ban-gapkhung-vip-ban-nhanh-ch-chung-cutai-p-tan-thoi-nhatq12-i2054234" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP Bán Nhanh CH Chung CưTại P Tân Thới Nhất,Q12,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/18/thumb-B54-FDAA59.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP Bán Nhanh CH Chung CưTại P Tân Thới Nhất,Q12," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP Bán Nhanh CH Chung CưTại P Tân Thới Nhất,Q12, </td> </tr></table> false CHÍNHCHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP căn hộ Summer square (243 Tân Hoà Đông,P14,Q6) 15/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinhchu-can-ban-gapkhung-vip-can-ho-summer-square-243-tan-hoa-dongp14q6-i2054222" title="CHÍNHCHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP căn hộ Summer square (243 Tân Hoà Đông,P14,Q6)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/15/thumb-0C0-DA249F.jpg" alt="CHÍNHCHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP căn hộ Summer square (243 Tân Hoà Đông,P14,Q6)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNHCHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP căn hộ Summer square (243 Tân Hoà Đông,P14,Q6) </td> </tr></table> false CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP căn Hộ Chung Cư và Shophouse dự ánThe Peak Garden tại Q 7 15/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ban-gapkhung-vip-can-ho-chung-cu-va-shophouse-du-anthe-peak-garden-tai-q-7-i2054221" title="CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP căn Hộ Chung Cư và Shophouse dự ánThe Peak Garden tại Q 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/15/thumb-12A-047CB1.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP căn Hộ Chung Cư và Shophouse dự ánThe Peak Garden tại Q 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP căn Hộ Chung Cư và Shophouse dự ánThe Peak Garden tại Q 7 </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:Bán căn hộ chung cư giá 1, 65 tỷ,p. 14 , Bàu cát 1,Q. Tân Bình 08/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chinh-chu-can-ban-gapban-can-ho-chung-cu-gia-1-65-typ-14-bau-cat-1q-tan-binh-i2054181" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:Bán căn hộ chung cư giá 1, 65 tỷ,p. 14 , Bàu cát 1,Q. Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/08/thumb-937-91E236.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:Bán căn hộ chung cư giá 1, 65 tỷ,p. 14 , Bàu cát 1,Q. Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:Bán căn hộ chung cư giá 1, 65 tỷ,p. 14 , Bàu cát 1,Q. Tân Bình </td> </tr></table> false CẦN CHO THUÊ GẤP Chính chủ cho thuê CHCC An Hội 3, P.14, Gò Vấp, TP.HCM 02/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-cho-thue-gap-chinh-chu-cho-thue-chcc-an-hoi-3-p14-go-vap-tphcm-i2054148" title="CẦN CHO THUÊ GẤP Chính chủ cho thuê CHCC An Hội 3, P.14, Gò Vấp, TP.HCM"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/02/thumb-CC9-82251E.jpg" alt="CẦN CHO THUÊ GẤP Chính chủ cho thuê CHCC An Hội 3, P.14, Gò Vấp, TP.HCM" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN CHO THUÊ GẤP Chính chủ cho thuê CHCC An Hội 3, P.14, Gò Vấp, TP.HCM </td> </tr></table> false Căn Hộ Flora KIKYO Nam Long Đỗ Xuân Hợp 55m2 & 67m2 2Pn2Wc, FULL & Không Nội Thất, Hồ Bơi GYM Yoga 16/09/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-flora-kikyo-nam-long-do-xuan-hop-55m2-67m2-2pn2wc-full-khong-noi-that-ho-boi-gym-yoga-i2052393" title="Căn Hộ Flora KIKYO Nam Long Đỗ Xuân Hợp 55m2 & 67m2 2Pn2Wc, FULL & Không Nội Thất, Hồ Bơi GYM Yoga"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/12/12/thumb-EAD-4D1406.jpg" alt="Căn Hộ Flora KIKYO Nam Long Đỗ Xuân Hợp 55m2 & 67m2 2Pn2Wc, FULL & Không Nội Thất, Hồ Bơi GYM Yoga" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn Hộ Flora KIKYO Nam Long Đỗ Xuân Hợp 55m2 & 67m2 2Pn2Wc, FULL & Không Nội Thất, Hồ Bơi GYM Yoga </td> </tr></table>