http://m.diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/08/2022 false Bán đất vườn sổ đỏ riêng 100m ra đường Vĩnh Lộc 12/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-so-do-rieng-100m-ra-duong-vinh-loc-i2051175" title="Bán đất vườn sổ đỏ riêng 100m ra đường Vĩnh Lộc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/10/thumb-A87-B00BFE.jpg" alt="Bán đất vườn sổ đỏ riêng 100m ra đường Vĩnh Lộc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn sổ đỏ riêng 100m ra đường Vĩnh Lộc </td> </tr></table> false Bán đất vườn Tân Quy Tây - Bình Chánh 19/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-tan-quy-tay-binh-chanh-i2049985" title="Bán đất vườn Tân Quy Tây - Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/21/thumb-7FD-5D8A65.jpg" alt="Bán đất vườn Tân Quy Tây - Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn Tân Quy Tây - Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán đất 2 mặt tiền Tân Quý Tây Bình Chánh 7000m2 13/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-2-mat-tien-tan-quy-tay-binh-chanh-7000m2-i2049708" title="Bán đất 2 mặt tiền Tân Quý Tây Bình Chánh 7000m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/13/thumb-193-319DEF.jpg" alt="Bán đất 2 mặt tiền Tân Quý Tây Bình Chánh 7000m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 2 mặt tiền Tân Quý Tây Bình Chánh 7000m2 </td> </tr></table> false Bán đất vườn Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Chánh 10/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-vinh-loc-b-pham-van-hai-binh-chanh-i2049604" title="Bán đất vườn Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/09/thumb-A2A-ACB79F.jpg" alt="Bán đất vườn Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán nhà cấp 4, gác lửng mới sửa đẹp Vĩnh Lộc B 10/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-nha-cap-4-gac-lung-moi-sua-dep-vinh-loc-b-i2049605" title="Bán nhà cấp 4, gác lửng mới sửa đẹp Vĩnh Lộc B"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/09/thumb-C89-E37FE9.jpg" alt="Bán nhà cấp 4, gác lửng mới sửa đẹp Vĩnh Lộc B" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà cấp 4, gác lửng mới sửa đẹp Vĩnh Lộc B </td> </tr></table> false Bán đất vườn cây ăn trái đẹp Đạ Huoai - Lâm Đồng sinh lời 100% 06/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-cay-an-trai-dep-da-huoai-lam-dong-sinh-loi-100-i2049337" title="Bán đất vườn cây ăn trái đẹp Đạ Huoai - Lâm Đồng sinh lời 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/01/thumb-FA7-0CF7E8.jpg" alt="Bán đất vườn cây ăn trái đẹp Đạ Huoai - Lâm Đồng sinh lời 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn cây ăn trái đẹp Đạ Huoai - Lâm Đồng sinh lời 100% </td> </tr></table> false Cần bán nhanh 15,4ha đất tại Thành phố Đồng Xoài- Bình Phước 06/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-nhanh-154ha-dat-tai-thanh-pho-dong-xoai-binh-phuoc-i2049162" title="Cần bán nhanh 15,4ha đất tại Thành phố Đồng Xoài- Bình Phước"><img src="" alt="Cần bán nhanh 15,4ha đất tại Thành phố Đồng Xoài- Bình Phước" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán nhanh 15,4ha đất tại Thành phố Đồng Xoài- Bình Phước </td> </tr></table> false Bán 2633.9m2 đất vườn MT Nhị Bình 9 Hóc Môn 04/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-26339m2-dat-vuon-mt-nhi-binh-9-hoc-mon-i2049453" title="Bán 2633.9m2 đất vườn MT Nhị Bình 9 Hóc Môn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/04/thumb-98D-3507AE.jpg" alt="Bán 2633.9m2 đất vườn MT Nhị Bình 9 Hóc Môn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2633.9m2 đất vườn MT Nhị Bình 9 Hóc Môn </td> </tr></table> false cần bán lô đất mặt tiền QL22 giá 500tr/nền có SHR 02/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-lo-dat-mat-tien-ql22-gia-500trnen-co-shr-i2048952" title="cần bán lô đất mặt tiền QL22 giá 500tr/nền có SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/24/thumb-D17-AB2BF5.jpg" alt="cần bán lô đất mặt tiền QL22 giá 500tr/nền có SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán lô đất mặt tiền QL22 giá 500tr/nền có SHR </td> </tr></table>