http://m.diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 03/12/2023 false Cho thuê căn hộ mini có gác lửng 26m2 số 22 Nguyễn Trãi P Bến Thành Q1 16/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-dich-vu-c26/cho-thue-can-ho-mini-co-gac-lung-26m2-so-22-nguyen-trai-p-ben-thanh-q1-i2054357" title="Cho thuê căn hộ mini có gác lửng 26m2 số 22 Nguyễn Trãi P Bến Thành Q1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/16/thumb-774-461937.jpg" alt="Cho thuê căn hộ mini có gác lửng 26m2 số 22 Nguyễn Trãi P Bến Thành Q1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn hộ mini có gác lửng 26m2 số 22 Nguyễn Trãi P Bến Thành Q1 </td> </tr></table>