http://m.diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/08/2022 false Cho thuê căn hộ dịch vụ 1PN 60m2 Full nội thất Tân Bình 14/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-dich-vu-c26/cho-thue-can-ho-dich-vu-1pn-60m2-full-noi-that-tan-binh-i2050671" title="Cho thuê căn hộ dịch vụ 1PN 60m2 Full nội thất Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/14/thumb-390-BDCF38.jpg" alt="Cho thuê căn hộ dịch vụ 1PN 60m2 Full nội thất Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn hộ dịch vụ 1PN 60m2 Full nội thất Tân Bình </td> </tr></table> false Cho thuê căn hộ dịch vụ Full nội thất ở 52 Trần Văn Quang Q Tân Bình 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-dich-vu-c26/cho-thue-can-ho-dich-vu-full-noi-that-o-52-tran-van-quang-q-tan-binh-i2048887" title="Cho thuê căn hộ dịch vụ Full nội thất ở 52 Trần Văn Quang Q Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/19/thumb-2D1-0164E8.jpg" alt="Cho thuê căn hộ dịch vụ Full nội thất ở 52 Trần Văn Quang Q Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn hộ dịch vụ Full nội thất ở 52 Trần Văn Quang Q Tân Bình </td> </tr></table>