http://m.diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 06/12/2023 false Sở hữu ngay khách sạn 4 sao vị trí đẹp tại bãi biển Hòn Chồng, TP Nha Trang 25/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/so-huu-ngay-khach-san-4-sao-vi-tri-dep-tai-bai-bien-hon-chong-tp-nha-trang-i2054260" title="Sở hữu ngay khách sạn 4 sao vị trí đẹp tại bãi biển Hòn Chồng, TP Nha Trang"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/24/thumb-3ED-DF1400.jpg" alt="Sở hữu ngay khách sạn 4 sao vị trí đẹp tại bãi biển Hòn Chồng, TP Nha Trang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu ngay khách sạn 4 sao vị trí đẹp tại bãi biển Hòn Chồng, TP Nha Trang </td> </tr></table>