http://m.diaoconline.vn Nhà phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/08/2022 false Bán biệt thự giả cổ 2 gian mặt tiền Lê Lợi Hóc Môn 12/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-biet-thu-gia-co-2-gian-mat-tien-le-loi-hoc-mon-i2051198" title="Bán biệt thự giả cổ 2 gian mặt tiền Lê Lợi Hóc Môn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/12/thumb-12D-17F819.jpg" alt="Bán biệt thự giả cổ 2 gian mặt tiền Lê Lợi Hóc Môn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán biệt thự giả cổ 2 gian mặt tiền Lê Lợi Hóc Môn </td> </tr></table> false BÁN GẤP TRONG THÁNG!!!! Mặt tiền Bành Văn Trân, P7, Tân Bình; DT: 6x20m, hầm 5 tầng 12/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-gap-trong-thang-mat-tien-banh-van-tran-p7-tan-binh-dt-6x20m-ham-5-tang-i2051193" title="BÁN GẤP TRONG THÁNG!!!! Mặt tiền Bành Văn Trân, P7, Tân Bình; DT: 6x20m, hầm 5 tầng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/12/thumb-A15-49D8A7.jpg" alt="BÁN GẤP TRONG THÁNG!!!! Mặt tiền Bành Văn Trân, P7, Tân Bình; DT: 6x20m, hầm 5 tầng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP TRONG THÁNG!!!! Mặt tiền Bành Văn Trân, P7, Tân Bình; DT: 6x20m, hầm 5 tầng </td> </tr></table> false Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn 11/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-2-lau-hem-xe-hoi-ly-thuong-kiet-thi-tran-hoc-mon-i2051188" title="Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/11/thumb-8F4-255407.jpg" alt="Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn </td> </tr></table> false Bán nhà Mặt tiền Cách Mạng Tháng 8, Quận 3; DT: 5.5x20m, nhà 4 tầng; giá chỉ 27 tỷ 11/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mat-tien-cach-mang-thang-8-quan-3-dt-55x20m-nha-4-tang-gia-chi-27-ty-i2051182" title="Bán nhà Mặt tiền Cách Mạng Tháng 8, Quận 3; DT: 5.5x20m, nhà 4 tầng; giá chỉ 27 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/11/thumb-0A3-7531B8.jpg" alt="Bán nhà Mặt tiền Cách Mạng Tháng 8, Quận 3; DT: 5.5x20m, nhà 4 tầng; giá chỉ 27 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà Mặt tiền Cách Mạng Tháng 8, Quận 3; DT: 5.5x20m, nhà 4 tầng; giá chỉ 27 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà cấp 4 có gác hẻm 27 Điện Biên Phủ P15 Bình Thạnh 11/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-cap-4-co-gac-hem-27-dien-bien-phu-p15-binh-thanh-i2051178" title="Bán nhà cấp 4 có gác hẻm 27 Điện Biên Phủ P15 Bình Thạnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/11/thumb-81E-09B14D.jpg" alt="Bán nhà cấp 4 có gác hẻm 27 Điện Biên Phủ P15 Bình Thạnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà cấp 4 có gác hẻm 27 Điện Biên Phủ P15 Bình Thạnh </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm xe hơi Nguyễn Thái Bình, P4, Tân Bình; DT: 5x16m, nhà 3 lầu đẹp 10/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-hoi-nguyen-thai-binh-p4-tan-binh-dt-5x16m-nha-3-lau-dep-i2051160" title="Bán nhà hẻm xe hơi Nguyễn Thái Bình, P4, Tân Bình; DT: 5x16m, nhà 3 lầu đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/10/thumb-FDD-3A6D8A.jpg" alt="Bán nhà hẻm xe hơi Nguyễn Thái Bình, P4, Tân Bình; DT: 5x16m, nhà 3 lầu đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm xe hơi Nguyễn Thái Bình, P4, Tân Bình; DT: 5x16m, nhà 3 lầu đẹp </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Minh Hoàng, P12, Tân Bình; 7x15m; giá 24.5 tỷ 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mat-tien-duong-nguyen-minh-hoang-p12-tan-binh-7x15m-gia-245-ty-i2051154" title="Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Minh Hoàng, P12, Tân Bình; 7x15m; giá 24.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/09/thumb-A72-18D17C.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Minh Hoàng, P12, Tân Bình; 7x15m; giá 24.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Minh Hoàng, P12, Tân Bình; 7x15m; giá 24.5 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm xe hơi đường Cộng Hoà, P13, Tân Bình; 7x21m, giá 19.5 tỷ 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-hoi-duong-cong-hoa-p13-tan-binh-7x21m-gia-195-ty-i2051153" title="Bán nhà hẻm xe hơi đường Cộng Hoà, P13, Tân Bình; 7x21m, giá 19.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/09/thumb-34A-964441.jpg" alt="Bán nhà hẻm xe hơi đường Cộng Hoà, P13, Tân Bình; 7x21m, giá 19.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm xe hơi đường Cộng Hoà, P13, Tân Bình; 7x21m, giá 19.5 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm xe hơi Tân Sơn Nhì, P.TSN, Tân Phú; DT: 8x30m, giá 22 tỷ 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-hoi-tan-son-nhi-ptsn-tan-phu-dt-8x30m-gia-22-ty-i2051152" title="Bán nhà hẻm xe hơi Tân Sơn Nhì, P.TSN, Tân Phú; DT: 8x30m, giá 22 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/09/thumb-37F-43D3E2.jpg" alt="Bán nhà hẻm xe hơi Tân Sơn Nhì, P.TSN, Tân Phú; DT: 8x30m, giá 22 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm xe hơi Tân Sơn Nhì, P.TSN, Tân Phú; DT: 8x30m, giá 22 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền Trường Sa, P3, Tân Bình; DT: 10x12m; giá 37 tỷ 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mat-tien-truong-sa-p3-tan-binh-dt-10x12m-gia-37-ty-i2051151" title="Bán nhà mặt tiền Trường Sa, P3, Tân Bình; DT: 10x12m; giá 37 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/09/thumb-284-1C3996.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền Trường Sa, P3, Tân Bình; DT: 10x12m; giá 37 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền Trường Sa, P3, Tân Bình; DT: 10x12m; giá 37 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm xe hơi Cộng Hoà, P13, Tân Bình; DT: 5x13m, hẻm 8m, nhà ở ngay 4 tầng 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-hoi-cong-hoa-p13-tan-binh-dt-5x13m-hem-8m-nha-o-ngay-4-tang-i2051150" title="Bán nhà hẻm xe hơi Cộng Hoà, P13, Tân Bình; DT: 5x13m, hẻm 8m, nhà ở ngay 4 tầng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/09/thumb-CB0-3611C1.jpg" alt="Bán nhà hẻm xe hơi Cộng Hoà, P13, Tân Bình; DT: 5x13m, hẻm 8m, nhà ở ngay 4 tầng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm xe hơi Cộng Hoà, P13, Tân Bình; DT: 5x13m, hẻm 8m, nhà ở ngay 4 tầng </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền Nguyễn Thái Bình, P4, Tân Bình; DT: 4x15m, góc 2 mặt tiền 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mat-tien-nguyen-thai-binh-p4-tan-binh-dt-4x15m-goc-2-mat-tien-i2051145" title="Bán nhà mặt tiền Nguyễn Thái Bình, P4, Tân Bình; DT: 4x15m, góc 2 mặt tiền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/09/thumb-877-2A15AB.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền Nguyễn Thái Bình, P4, Tân Bình; DT: 4x15m, góc 2 mặt tiền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền Nguyễn Thái Bình, P4, Tân Bình; DT: 4x15m, góc 2 mặt tiền </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm xe hơi Cách Mạng Tháng 8, P5, Tân Bình; 4x15m, nhà 4 tầng kiên cố 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-hoi-cach-mang-thang-8-p5-tan-binh-4x15m-nha-4-tang-kien-co-i2051142" title="Bán nhà hẻm xe hơi Cách Mạng Tháng 8, P5, Tân Bình; 4x15m, nhà 4 tầng kiên cố"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/09/thumb-291-014E1D.jpg" alt="Bán nhà hẻm xe hơi Cách Mạng Tháng 8, P5, Tân Bình; 4x15m, nhà 4 tầng kiên cố" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm xe hơi Cách Mạng Tháng 8, P5, Tân Bình; 4x15m, nhà 4 tầng kiên cố </td> </tr></table> false Chính chủ bán nhà hẻm nhỏ 184 Lý Chính Thắng P9 Q3 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/chinh-chu-ban-nha-hem-nho-184-ly-chinh-thang-p9-q3-i2051140" title="Chính chủ bán nhà hẻm nhỏ 184 Lý Chính Thắng P9 Q3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/09/thumb-D15-239585.jpg" alt="Chính chủ bán nhà hẻm nhỏ 184 Lý Chính Thắng P9 Q3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán nhà hẻm nhỏ 184 Lý Chính Thắng P9 Q3 </td> </tr></table> false DT: 4x16m; Mặt tiền đường Hoa Hồng, P2, Phú Nhuận; nhà 4 tầng mới đẹp 08/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/dt-4x16m-mat-tien-duong-hoa-hong-p2-phu-nhuan-nha-4-tang-moi-dep-i2051134" title="DT: 4x16m; Mặt tiền đường Hoa Hồng, P2, Phú Nhuận; nhà 4 tầng mới đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/08/thumb-D6A-5A0A00.jpg" alt="DT: 4x16m; Mặt tiền đường Hoa Hồng, P2, Phú Nhuận; nhà 4 tầng mới đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DT: 4x16m; Mặt tiền đường Hoa Hồng, P2, Phú Nhuận; nhà 4 tầng mới đẹp </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền đường Nhất Chi Mai, P13, Tân Bình; 4x18m; nhà 3 tầng chỉ 13.8 tỷ 08/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mat-tien-duong-nhat-chi-mai-p13-tan-binh-4x18m-nha-3-tang-chi-138-ty-i2051133" title="Bán nhà mặt tiền đường Nhất Chi Mai, P13, Tân Bình; 4x18m; nhà 3 tầng chỉ 13.8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/08/thumb-0C9-9D3BBD.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền đường Nhất Chi Mai, P13, Tân Bình; 4x18m; nhà 3 tầng chỉ 13.8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền đường Nhất Chi Mai, P13, Tân Bình; 4x18m; nhà 3 tầng chỉ 13.8 tỷ </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình; 4.5x22m, nhà 4 tầng, siêu vị trí 08/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-mat-tien-cach-mang-thang-8-tan-binh-45x22m-nha-4-tang-sieu-vi-tri-i2051132" title="Bán nhà mặt tiền Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình; 4.5x22m, nhà 4 tầng, siêu vị trí"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/08/thumb-7CA-E874E0.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình; 4.5x22m, nhà 4 tầng, siêu vị trí" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình; 4.5x22m, nhà 4 tầng, siêu vị trí </td> </tr></table> false Bán gấp hạ giá; Mặt tiền Bình Giã, P13, Tân Bình; DT: 6x11m; nhà 2 mặt tiền, 4 tầng 08/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-gap-ha-gia-mat-tien-binh-gia-p13-tan-binh-dt-6x11m-nha-2-mat-tien-4-tang-i2051130" title="Bán gấp hạ giá; Mặt tiền Bình Giã, P13, Tân Bình; DT: 6x11m; nhà 2 mặt tiền, 4 tầng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/08/thumb-743-363FE9.jpg" alt="Bán gấp hạ giá; Mặt tiền Bình Giã, P13, Tân Bình; DT: 6x11m; nhà 2 mặt tiền, 4 tầng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp hạ giá; Mặt tiền Bình Giã, P13, Tân Bình; DT: 6x11m; nhà 2 mặt tiền, 4 tầng </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm xe hơi Hoàng Việt, P4, Tân Bình; 3.5x15m, nhà 3 tầng 08/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-hoi-hoang-viet-p4-tan-binh-35x15m-nha-3-tang-i2051127" title="Bán nhà hẻm xe hơi Hoàng Việt, P4, Tân Bình; 3.5x15m, nhà 3 tầng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/08/thumb-5CF-9C459D.jpg" alt="Bán nhà hẻm xe hơi Hoàng Việt, P4, Tân Bình; 3.5x15m, nhà 3 tầng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm xe hơi Hoàng Việt, P4, Tân Bình; 3.5x15m, nhà 3 tầng </td> </tr></table> false Bán nhà hẻm xe hơi Hồng Hà, P2, Tân Bình; DT: 5x20m, hầm, 4 tầng nhà đẹp 08/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-pho-c20/ban-nha-hem-xe-hoi-hong-ha-p2-tan-binh-dt-5x20m-ham-4-tang-nha-dep-i2051126" title="Bán nhà hẻm xe hơi Hồng Hà, P2, Tân Bình; DT: 5x20m, hầm, 4 tầng nhà đẹp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/08/thumb-DFF-03D3E3.jpg" alt="Bán nhà hẻm xe hơi Hồng Hà, P2, Tân Bình; DT: 5x20m, hầm, 4 tầng nhà đẹp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hẻm xe hơi Hồng Hà, P2, Tân Bình; DT: 5x20m, hầm, 4 tầng nhà đẹp </td> </tr></table>