http://m.diaoconline.vn Nhà hàng - Khách sạn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/08/2022 false Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Khách Sạn Cao Cấp: 32 Nguyễn An Ninh, P.Bến Thành, Quận 1 25/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/xuat-canh-can-ban-gap-khach-san-cao-cap-32-nguyen-an-ninh-pben-thanh-quan-1-i2049115" title="Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Khách Sạn Cao Cấp: 32 Nguyễn An Ninh, P.Bến Thành, Quận 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Khách Sạn Cao Cấp: 32 Nguyễn An Ninh, P.Bến Thành, Quận 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Khách Sạn Cao Cấp: 32 Nguyễn An Ninh, P.Bến Thành, Quận 1 </td> </tr></table> false Bán hoặc cho thuê KS 4 sao mặt phố tại TP Hội An, Quảng Nam:Dt 3300m2,Giá Bán 500 Tỷ 18/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-hoac-cho-thue-ks-4-sao-mat-pho-tai-tp-hoi-an-quang-namdt-3300m2gia-ban-500-ty-i2048838" title="Bán hoặc cho thuê KS 4 sao mặt phố tại TP Hội An, Quảng Nam:Dt 3300m2,Giá Bán 500 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/18/thumb-9AC-8FB4B7.jpg" alt="Bán hoặc cho thuê KS 4 sao mặt phố tại TP Hội An, Quảng Nam:Dt 3300m2,Giá Bán 500 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán hoặc cho thuê KS 4 sao mặt phố tại TP Hội An, Quảng Nam:Dt 3300m2,Giá Bán 500 Tỷ </td> </tr></table>