http://m.diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 03/12/2023 false Bán dãy phòng trọ cũ đang cho thuê đầu hẻm 1 sẹc Thạch Lam Tân Phú 16/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-phong-tro-cu-dang-cho-thue-dau-hem-1-sec-thach-lam-tan-phu-i2054227" title="Bán dãy phòng trọ cũ đang cho thuê đầu hẻm 1 sẹc Thạch Lam Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/16/thumb-740-46E2F9.jpg" alt="Bán dãy phòng trọ cũ đang cho thuê đầu hẻm 1 sẹc Thạch Lam Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy phòng trọ cũ đang cho thuê đầu hẻm 1 sẹc Thạch Lam Tân Phú </td> </tr></table> false Cho thuê phòng mới xây 20m2 TX52, P.Thạnh Xuân Q12 25/09/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-phong-tro-c16/cho-thue-phong-moi-xay-20m2-tx52-pthanh-xuan-q12-i2054125" title="Cho thuê phòng mới xây 20m2 TX52, P.Thạnh Xuân Q12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/09/25/thumb-862-8F0F65.jpg" alt="Cho thuê phòng mới xây 20m2 TX52, P.Thạnh Xuân Q12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê phòng mới xây 20m2 TX52, P.Thạnh Xuân Q12 </td> </tr></table> false Cho thuê phòng có ban công cửa sổ 74 Bàu Cát P14 Tân Bình 25/09/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-phong-tro-c16/cho-thue-phong-co-ban-cong-cua-so-74-bau-cat-p14-tan-binh-i2054121" title="Cho thuê phòng có ban công cửa sổ 74 Bàu Cát P14 Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/09/25/thumb-FB1-C249BE.jpg" alt="Cho thuê phòng có ban công cửa sổ 74 Bàu Cát P14 Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê phòng có ban công cửa sổ 74 Bàu Cát P14 Tân Bình </td> </tr></table> false Cho thuê nhà, phòng trọ giá rẻ Xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An 22/09/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-phong-tro-c16/cho-thue-nha-phong-tro-gia-re-xa-duc-lap-ha-duc-hoa-long-an-i2054110" title="Cho thuê nhà, phòng trọ giá rẻ Xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Cho thuê nhà, phòng trọ giá rẻ Xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà, phòng trọ giá rẻ Xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An </td> </tr></table>