http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 03/12/2023 false Cho thuê hoặc sang quán Beer Garden 220m2 tầng 2 mặt tiền Trần Não 27/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-hoac-sang-quan-beer-garden-220m2-tang-2-mat-tien-tran-nao-i2054397" title="Cho thuê hoặc sang quán Beer Garden 220m2 tầng 2 mặt tiền Trần Não"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/27/thumb-198-7DF7DC.jpg" alt="Cho thuê hoặc sang quán Beer Garden 220m2 tầng 2 mặt tiền Trần Não" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê hoặc sang quán Beer Garden 220m2 tầng 2 mặt tiền Trần Não </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: SANG QUÁN ngay ngã tư thùng thơ - an Tây - Bến Cát - B D 21/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-sang-gap-sang-quan-ngay-nga-tu-thung-tho-an-tay-ben-cat-b-d-i2054374" title="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: SANG QUÁN ngay ngã tư thùng thơ - an Tây - Bến Cát - B D"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/21/thumb-422-F16001.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: SANG QUÁN ngay ngã tư thùng thơ - an Tây - Bến Cát - B D" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: SANG QUÁN ngay ngã tư thùng thơ - an Tây - Bến Cát - B D </td> </tr></table> false CẦN CHO Thuê Gấp MB Chính Chủ Cho Thuê Mb kd Giá Rẻ Trung Tâm Trảng Bom 02/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/can-cho-thue-gap-mb-chinh-chu-cho-thue-mb-kd-gia-re-trung-tam-trang-bom-i2054298" title="CẦN CHO Thuê Gấp MB Chính Chủ Cho Thuê Mb kd Giá Rẻ Trung Tâm Trảng Bom"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/02/thumb-DDD-16DC14.jpg" alt="CẦN CHO Thuê Gấp MB Chính Chủ Cho Thuê Mb kd Giá Rẻ Trung Tâm Trảng Bom" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN CHO Thuê Gấp MB Chính Chủ Cho Thuê Mb kd Giá Rẻ Trung Tâm Trảng Bom </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP: SANG SHOP THỜI TRANG 127 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12 01/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-sang-shop-thoi-trang-127-nguyen-anh-thu-p-hiep-thanh-q-12-i2054291" title="CẦN SANG GẤP: SANG SHOP THỜI TRANG 127 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/01/thumb-8D2-004795.jpg" alt="CẦN SANG GẤP: SANG SHOP THỜI TRANG 127 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP: SANG SHOP THỜI TRANG 127 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12 </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Quán Nhậu Ở Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân. 30/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-sang-nhuong-quan-nhau-o-binh-hung-hoa-b-quan-binh-tan-i2054285" title="CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Quán Nhậu Ở Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/30/thumb-14F-E18309.jpg" alt="CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Quán Nhậu Ở Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Quán Nhậu Ở Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân. </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Nhà Sách Ở Đường Nguyễn Thị Định Quận 2. 27/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-sang-gap-sang-nhuong-nha-sach-o-duong-nguyen-thi-dinh-quan-2-i2054276" title="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Nhà Sách Ở Đường Nguyễn Thị Định Quận 2."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/27/thumb-773-9DAB26.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Nhà Sách Ở Đường Nguyễn Thị Định Quận 2." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Nhà Sách Ở Đường Nguyễn Thị Định Quận 2. </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP: Cần Sang Lại Tiệm SPA - Gội Đầu Dưỡng Sinh Ngay Quận 12 26/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-can-sang-lai-tiem-spa-goi-dau-duong-sinh-ngay-quan-12-i2054271" title="CẦN SANG GẤP: Cần Sang Lại Tiệm SPA - Gội Đầu Dưỡng Sinh Ngay Quận 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/26/thumb-50E-14CFCA.jpg" alt="CẦN SANG GẤP: Cần Sang Lại Tiệm SPA - Gội Đầu Dưỡng Sinh Ngay Quận 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP: Cần Sang Lại Tiệm SPA - Gội Đầu Dưỡng Sinh Ngay Quận 12 </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP:Sang Quán Cafe DECOR ĐẸPcc Mizuki Park,Nguyễn Văn Linh 24/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-sang-gapsang-quan-cafe-decor-depcc-mizuki-parknguyen-van-linh-i2054259" title="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP:Sang Quán Cafe DECOR ĐẸPcc Mizuki Park,Nguyễn Văn Linh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/24/thumb-C7B-06EC56.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP:Sang Quán Cafe DECOR ĐẸPcc Mizuki Park,Nguyễn Văn Linh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP:Sang Quán Cafe DECOR ĐẸPcc Mizuki Park,Nguyễn Văn Linh </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP: KHUNG VÍP Sang Nhượng GẤP Câu Lạc Bộ Bida Trung Tâm QTân Phú. 23/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-khung-vip-sang-nhuong-gap-cau-lac-bo-bida-trung-tam-qtan-phu-i2054255" title="CẦN SANG GẤP: KHUNG VÍP Sang Nhượng GẤP Câu Lạc Bộ Bida Trung Tâm QTân Phú."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/23/thumb-E95-8EFB8B.jpg" alt="CẦN SANG GẤP: KHUNG VÍP Sang Nhượng GẤP Câu Lạc Bộ Bida Trung Tâm QTân Phú." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP: KHUNG VÍP Sang Nhượng GẤP Câu Lạc Bộ Bida Trung Tâm QTân Phú. </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CHO THUÊ LẠI MẶT BẰNG KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ SONG HÀNH QL22, Q 12 23/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-cho-thue-lai-mat-bang-kinh-doanh-da-nganh-nghe-song-hanh-ql22-q-12-i2054253" title="CHÍNH CHỦ CHO THUÊ LẠI MẶT BẰNG KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ SONG HÀNH QL22, Q 12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/23/thumb-B1C-175FAE.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CHO THUÊ LẠI MẶT BẰNG KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ SONG HÀNH QL22, Q 12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CHO THUÊ LẠI MẶT BẰNG KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ SONG HÀNH QL22, Q 12 </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Quán Ăn Nhậu Tại Trung Tâm Quận 1. 19/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-sang-gap-sang-nhuong-quan-an-nhau-tai-trung-tam-quan-1-i2054239" title="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Quán Ăn Nhậu Tại Trung Tâm Quận 1."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/19/thumb-FFF-626482.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Quán Ăn Nhậu Tại Trung Tâm Quận 1." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Sang Nhượng Quán Ăn Nhậu Tại Trung Tâm Quận 1. </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Quán Cafe Ngay Ngã 3 Quách Điêu Thới Hòa Bình Chánh. 19/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-sang-gap-quan-cafe-ngay-nga-3-quach-dieu-thoi-hoa-binh-chanh-i2054236" title="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Quán Cafe Ngay Ngã 3 Quách Điêu Thới Hòa Bình Chánh."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/19/thumb-C43-2ADE5E.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Quán Cafe Ngay Ngã 3 Quách Điêu Thới Hòa Bình Chánh." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: Quán Cafe Ngay Ngã 3 Quách Điêu Thới Hòa Bình Chánh. </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP: SANG NHƯỢNG SPA CAO CẤP MT TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1 15/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-sang-nhuong-spa-cao-cap-mt-tran-hung-dao-quan-1-i2054225" title="CẦN SANG GẤP: SANG NHƯỢNG SPA CAO CẤP MT TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/15/thumb-575-FFAF79.jpg" alt="CẦN SANG GẤP: SANG NHƯỢNG SPA CAO CẤP MT TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP: SANG NHƯỢNG SPA CAO CẤP MT TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1 </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP:Sang quán Hủ Tiếu Mì Tàu - DimSum Tại Tân Bình 14/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-sang-gapsang-quan-hu-tieu-mi-tau-dimsum-tai-tan-binh-i2054215" title="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP:Sang quán Hủ Tiếu Mì Tàu - DimSum Tại Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/14/thumb-72E-BBD251.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP:Sang quán Hủ Tiếu Mì Tàu - DimSum Tại Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP:Sang quán Hủ Tiếu Mì Tàu - DimSum Tại Tân Bình </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN CHO THUÊ GẤP:108 Hùng Vương, P Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 12/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-cho-thue-gap108-hung-vuong-p-thoi-binh-quan-ninh-kieu-can-tho-i2054206" title="CHÍNH CHỦ CẦN CHO THUÊ GẤP:108 Hùng Vương, P Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/12/thumb-86E-CAE87B.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN CHO THUÊ GẤP:108 Hùng Vương, P Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN CHO THUÊ GẤP:108 Hùng Vương, P Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ </td> </tr></table> false Sang Trung Tâm Thẩm Mỹ Cao Cấp Mặt Tiền Khu Tấp Nập Nhất Quận [Tân Phú] Chỉ 450 Triệu Bao Cọc 09/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/sang-trung-tam-tham-my-cao-cap-mat-tien-khu-tap-nap-nhat-quan-tan-phu-chi-450-trieu-bao-coc-i2054184" title="Sang Trung Tâm Thẩm Mỹ Cao Cấp Mặt Tiền Khu Tấp Nập Nhất Quận [Tân Phú] Chỉ 450 Triệu Bao Cọc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/09/thumb-801-8059DD.jpg" alt="Sang Trung Tâm Thẩm Mỹ Cao Cấp Mặt Tiền Khu Tấp Nập Nhất Quận [Tân Phú] Chỉ 450 Triệu Bao Cọc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang Trung Tâm Thẩm Mỹ Cao Cấp Mặt Tiền Khu Tấp Nập Nhất Quận [Tân Phú] Chỉ 450 Triệu Bao Cọc </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP:quán Cafe, Bia Chill,cơm trưa văn phòng, Live Acoustic Lê Văn Sỹ,P.14, Q.3, 04/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gapquan-cafe-bia-chillcom-trua-van-phong-live-acoustic-le-van-syp14-q3-i2054165" title="CẦN SANG GẤP:quán Cafe, Bia Chill,cơm trưa văn phòng, Live Acoustic Lê Văn Sỹ,P.14, Q.3,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/04/thumb-7E2-D6549E.jpg" alt="CẦN SANG GẤP:quán Cafe, Bia Chill,cơm trưa văn phòng, Live Acoustic Lê Văn Sỹ,P.14, Q.3," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP:quán Cafe, Bia Chill,cơm trưa văn phòng, Live Acoustic Lê Văn Sỹ,P.14, Q.3, </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: quán hủ tiếu nam vang81 Nguyễn Trãi Phường 4 Tp Tây Ninh 02/10/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-sang-gap-quan-hu-tieu-nam-vang81-nguyen-trai-phuong-4-tp-tay-ninh-i2054151" title="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: quán hủ tiếu nam vang81 Nguyễn Trãi Phường 4 Tp Tây Ninh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/10/02/thumb-B17-60B899.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: quán hủ tiếu nam vang81 Nguyễn Trãi Phường 4 Tp Tây Ninh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN SANG GẤP: quán hủ tiếu nam vang81 Nguyễn Trãi Phường 4 Tp Tây Ninh </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng & phòng trọ 89 Nguyễn Thanh Tuyền Tân Bình 30/09/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-phong-tro-89-nguyen-thanh-tuyen-tan-binh-i2054144" title="Cho thuê mặt bằng & phòng trọ 89 Nguyễn Thanh Tuyền Tân Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/09/30/thumb-A12-42DD63.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng & phòng trọ 89 Nguyễn Thanh Tuyền Tân Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng & phòng trọ 89 Nguyễn Thanh Tuyền Tân Bình </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng đường Trần Văn Mười Xã Xuân Thới Đông Hóc Môn 28/09/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-duong-tran-van-muoi-xa-xuan-thoi-dong-hoc-mon-i2054133" title="Cho thuê mặt bằng đường Trần Văn Mười Xã Xuân Thới Đông Hóc Môn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/09/28/thumb-26E-8626D5.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng đường Trần Văn Mười Xã Xuân Thới Đông Hóc Môn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng đường Trần Văn Mười Xã Xuân Thới Đông Hóc Môn </td> </tr></table>