http://m.diaoconline.vn Đất nông nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/08/2022 false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG QL54 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN TRÀ VINH: 02/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-can-ban-dat-2-mat-tien-duong-ql54-tai-huyen-tieu-can-tra-vinh-i2051019" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG QL54 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN TRÀ VINH:"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/02/thumb-4C9-A5F50F.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG QL54 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN TRÀ VINH:" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG QL54 TẠI HUYỆN TIỂU CẦN TRÀ VINH: </td> </tr></table> false Bán 2600m2 đất xã Lộc Ngãi ,Bảo Lâm ,Lâm Đồng 28/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-2600m2-dat-xa-loc-ngai-bao-lam-lam-dong-i2050234" title="Bán 2600m2 đất xã Lộc Ngãi ,Bảo Lâm ,Lâm Đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/28/thumb-0D0-74A00B.jpg" alt="Bán 2600m2 đất xã Lộc Ngãi ,Bảo Lâm ,Lâm Đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2600m2 đất xã Lộc Ngãi ,Bảo Lâm ,Lâm Đồng </td> </tr></table> false Bán đất 2 mặt tiền xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng 28/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-dat-2-mat-tien-xa-loc-ngai-bao-lam-lam-dong-i2050232" title="Bán đất 2 mặt tiền xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/28/thumb-FBB-470EEC.jpg" alt="Bán đất 2 mặt tiền xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 2 mặt tiền xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA 32M. 06/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-dat-mat-tien-duong-nhua-32m-i2049338" title="BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA 32M."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/01/thumb-749-B4AA36.jpg" alt="BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA 32M." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA 32M. </td> </tr></table> false Chính chủ bán đất vườn trồng cây hàng năm tại củ chi giá rẻ 20/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-ban-dat-vuon-trong-cay-hang-nam-tai-cu-chi-gia-re-i2048967" title="Chính chủ bán đất vườn trồng cây hàng năm tại củ chi giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/20/thumb-440-4CB0F0.jpg" alt="Chính chủ bán đất vườn trồng cây hàng năm tại củ chi giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán đất vườn trồng cây hàng năm tại củ chi giá rẻ </td> </tr></table> false Đất tân lợi, đồng phú, gần ngay KCN becamex 6300ha 19/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-tan-loi-dong-phu-gan-ngay-kcn-becamex-6300ha-i2048845" title="Đất tân lợi, đồng phú, gần ngay KCN becamex 6300ha"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/18/thumb-F36-758116.jpg" alt="Đất tân lợi, đồng phú, gần ngay KCN becamex 6300ha" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất tân lợi, đồng phú, gần ngay KCN becamex 6300ha </td> </tr></table>