http://m.diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 14/08/2022 false Đất nền dự án DANKO CITY Thái Nguyên, cơ hội x2 x3 tài sản, đầu tư chỉ từ 1.8 tỷ 27/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-du-an-danko-city-thai-nguyen-co-hoi-x2-x3-tai-san-dau-tu-chi-tu-18-ty-i2050019" title="Đất nền dự án DANKO CITY Thái Nguyên, cơ hội x2 x3 tài sản, đầu tư chỉ từ 1.8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Đất nền dự án DANKO CITY Thái Nguyên, cơ hội x2 x3 tài sản, đầu tư chỉ từ 1.8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền dự án DANKO CITY Thái Nguyên, cơ hội x2 x3 tài sản, đầu tư chỉ từ 1.8 tỷ </td> </tr></table> false Bán đất nền khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân.Hoà Quý.Đà Nẵng,DT 105m2,gần sông, giá 3.3 tỷ 27/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-nen-khu-do-thi-sinh-thai-nam-hoa-xuanhoa-quyda-nangdt-105m2gan-song-gia-33-ty-i2049813" title="Bán đất nền khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân.Hoà Quý.Đà Nẵng,DT 105m2,gần sông, giá 3.3 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Bán đất nền khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân.Hoà Quý.Đà Nẵng,DT 105m2,gần sông, giá 3.3 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất nền khu đô thị sinh thái Nam Hoà Xuân.Hoà Quý.Đà Nẵng,DT 105m2,gần sông, giá 3.3 tỷ </td> </tr></table> false Mở bán 61 nền tại khu nghĩ dưỡng Da Naur Villas & Homestay Lâm Đồng: Giá 1,8 Tỷ nền 2 MT 23/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/mo-ban-61-nen-tai-khu-nghi-duong-da-naur-villas-homestay-lam-dong-gia-18-ty-nen-2-mt-i2050082" title="Mở bán 61 nền tại khu nghĩ dưỡng Da Naur Villas & Homestay Lâm Đồng: Giá 1,8 Tỷ nền 2 MT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/23/thumb-AEB-A384A0.jpg" alt="Mở bán 61 nền tại khu nghĩ dưỡng Da Naur Villas & Homestay Lâm Đồng: Giá 1,8 Tỷ nền 2 MT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 61 nền tại khu nghĩ dưỡng Da Naur Villas & Homestay Lâm Đồng: Giá 1,8 Tỷ nền 2 MT </td> </tr></table> false Kẹt vốn kinh doanh cần bán gấp lô đất ngay gần chợ bến cầu tây ninh bán giá 500 triệu 06/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ket-von-kinh-doanh-can-ban-gap-lo-dat-ngay-gan-cho-ben-cau-tay-ninh-ban-gia-500-trieu-i2048907" title="Kẹt vốn kinh doanh cần bán gấp lô đất ngay gần chợ bến cầu tây ninh bán giá 500 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Kẹt vốn kinh doanh cần bán gấp lô đất ngay gần chợ bến cầu tây ninh bán giá 500 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt vốn kinh doanh cần bán gấp lô đất ngay gần chợ bến cầu tây ninh bán giá 500 triệu </td> </tr></table> false Bạn thực sự cần 1 bất động sản giá trị, khan hiếm, tầm cỡ và để đời thì đây là lựa bạn quan tâm 06/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-thuc-su-can-1-bat-dong-san-gia-tri-khan-hiem-tam-co-va-de-doi-thi-day-la-lua-ban-quan-tam-i2049167" title="Bạn thực sự cần 1 bất động sản giá trị, khan hiếm, tầm cỡ và để đời thì đây là lựa bạn quan tâm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/26/thumb-71F-74D601.jpg" alt="Bạn thực sự cần 1 bất động sản giá trị, khan hiếm, tầm cỡ và để đời thì đây là lựa bạn quan tâm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bạn thực sự cần 1 bất động sản giá trị, khan hiếm, tầm cỡ và để đời thì đây là lựa bạn quan tâm </td> </tr></table>