http://m.diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 03/12/2023 false Chính chủ bán đất 360m2 Ấp Lập Điền, Xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An 02/12/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-ban-dat-360m2-ap-lap-dien-xa-tan-my-duc-hoa-long-an-i2054412" title="Chính chủ bán đất 360m2 Ấp Lập Điền, Xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/12/02/thumb-2BF-88529C.jpg" alt="Chính chủ bán đất 360m2 Ấp Lập Điền, Xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán đất 360m2 Ấp Lập Điền, Xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: CẦN BÁN 8,5 ha đất Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 28/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-can-ban-85-ha-dat-phuc-tho-huyen-lam-ha-tinh-lam-dong-i2054404" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: CẦN BÁN 8,5 ha đất Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/28/thumb-D83-F67703.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: CẦN BÁN 8,5 ha đất Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: CẦN BÁN 8,5 ha đất Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Đất M T Nguyễn Trãi, P Châu Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ 28/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-ban-dat-m-t-nguyen-trai-p-chau-liem-quan-o-mon-can-tho-i2054402" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Đất M T Nguyễn Trãi, P Châu Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/28/thumb-7F2-0EDC5D.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Đất M T Nguyễn Trãi, P Châu Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Đất M T Nguyễn Trãi, P Châu Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ </td> </tr></table> false 0908216937 26/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/0908216937-i2054396" title="0908216937"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="0908216937" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">0908216937 </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:Bán Đất Vườn,Cầu Gạch Sung,Nhơn Nghĩa Phong Điền,CầnThơ 23/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gapban-dat-vuoncau-gach-sungnhon-nghia-phong-diencantho-i2054387" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:Bán Đất Vườn,Cầu Gạch Sung,Nhơn Nghĩa Phong Điền,CầnThơ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/23/thumb-F8C-F726C5.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:Bán Đất Vườn,Cầu Gạch Sung,Nhơn Nghĩa Phong Điền,CầnThơ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:Bán Đất Vườn,Cầu Gạch Sung,Nhơn Nghĩa Phong Điền,CầnThơ </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN VÀ CHO thuê mb trung tâm bùng binh Trung Sơn, Bình Chánh. 22/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-va-cho-thue-mb-trung-tam-bung-binh-trung-son-binh-chanh-i2054383" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN VÀ CHO thuê mb trung tâm bùng binh Trung Sơn, Bình Chánh."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/22/thumb-854-E0C158.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN VÀ CHO thuê mb trung tâm bùng binh Trung Sơn, Bình Chánh." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN VÀ CHO thuê mb trung tâm bùng binh Trung Sơn, Bình Chánh. </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN Lô Đất GẤP: KHUNG VÍP Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương 19/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-lo-dat-gap-khung-vip-xa-tru-van-tho-bau-bang-binh-duong-i2054370" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN Lô Đất GẤP: KHUNG VÍP Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/19/thumb-6C5-1A8433.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN Lô Đất GẤP: KHUNG VÍP Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN Lô Đất GẤP: KHUNG VÍP Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần Bán Lô Đất mặt tiền Vị Trí Đắc Địa Tại Gia Lâm, Lâm Hà. 19/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-can-ban-lo-dat-mat-tien-vi-tri-dac-dia-tai-gia-lam-lam-ha-i2054368" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần Bán Lô Đất mặt tiền Vị Trí Đắc Địa Tại Gia Lâm, Lâm Hà."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/19/thumb-A7E-D70ECB.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần Bán Lô Đất mặt tiền Vị Trí Đắc Địa Tại Gia Lâm, Lâm Hà." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần Bán Lô Đất mặt tiền Vị Trí Đắc Địa Tại Gia Lâm, Lâm Hà. </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần Bán Lô Đất MT Biển Nghĩa An,Thành Phố Quảng Ngãi. 19/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-can-ban-lo-dat-mt-bien-nghia-anthanh-pho-quang-ngai-i2054367" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần Bán Lô Đất MT Biển Nghĩa An,Thành Phố Quảng Ngãi."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/19/thumb-289-F87D94.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần Bán Lô Đất MT Biển Nghĩa An,Thành Phố Quảng Ngãi." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần Bán Lô Đất MT Biển Nghĩa An,Thành Phố Quảng Ngãi. </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Lô Đất 184m2 mặt tiền Tại Trung Tâm TP Pleiku, Gia Lai 18/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-ban-lo-dat-184m2-mat-tien-tai-trung-tam-tp-pleiku-gia-lai-i2054365" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Lô Đất 184m2 mặt tiền Tại Trung Tâm TP Pleiku, Gia Lai"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/19/thumb-28C-0DDB29.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Lô Đất 184m2 mặt tiền Tại Trung Tâm TP Pleiku, Gia Lai" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Lô Đất 184m2 mặt tiền Tại Trung Tâm TP Pleiku, Gia Lai </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN NHANH LÔ ĐẤT MẶT TIỀN ĐT 725, Xã Gia Lâm, Lâm Hà 17/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-ban-nhanh-lo-dat-mat-tien-dt-725-xa-gia-lam-lam-ha-i2054360" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN NHANH LÔ ĐẤT MẶT TIỀN ĐT 725, Xã Gia Lâm, Lâm Hà"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/17/thumb-5C2-F4580A.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN NHANH LÔ ĐẤT MẶT TIỀN ĐT 725, Xã Gia Lâm, Lâm Hà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN NHANH LÔ ĐẤT MẶT TIỀN ĐT 725, Xã Gia Lâm, Lâm Hà </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐườngNguyễn Hoàng,P 7, Đà Lạt,Lâm Đồng 17/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-ban-gap-lo-dat-duongnguyen-hoangp-7-da-latlam-dong-i2054359" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐườngNguyễn Hoàng,P 7, Đà Lạt,Lâm Đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/17/thumb-198-115BB3.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐườngNguyễn Hoàng,P 7, Đà Lạt,Lâm Đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐườngNguyễn Hoàng,P 7, Đà Lạt,Lâm Đồng </td> </tr></table> false CẦN BÁN GẤP: Bán Nhanh 2 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ FULL THỔ CƯ Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk 17/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-ban-nhanh-2-lo-dat-lien-ke-full-tho-cu-cu-mgar-tinh-dak-lak-i2054358" title="CẦN BÁN GẤP: Bán Nhanh 2 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ FULL THỔ CƯ Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/17/thumb-1A4-6F6449.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP: Bán Nhanh 2 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ FULL THỔ CƯ Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP: Bán Nhanh 2 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ FULL THỔ CƯ Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Lô Đất 3 M T Quá Đẹp, Trung Tâm Thành Phố Nha Trang 16/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-ban-lo-dat-3-m-t-qua-dep-trung-tam-thanh-pho-nha-trang-i2054355" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Lô Đất 3 M T Quá Đẹp, Trung Tâm Thành Phố Nha Trang"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/16/thumb-0ED-213CBD.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Lô Đất 3 M T Quá Đẹp, Trung Tâm Thành Phố Nha Trang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Lô Đất 3 M T Quá Đẹp, Trung Tâm Thành Phố Nha Trang </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần bán đất tại Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương. 15/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-can-ban-dat-tai-long-nguyen-bau-bang-binh-duong-i2054350" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần bán đất tại Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/15/thumb-67E-B48F77.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần bán đất tại Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Cần bán đất tại Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương. </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: KHUNG VÍP BÁN ĐẤT TL7 và An Nhơn Tây, Củ Chi, TP HCM 14/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-khung-vip-ban-dat-tl7-va-an-nhon-tay-cu-chi-tp-hcm-i2054346" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: KHUNG VÍP BÁN ĐẤT TL7 và An Nhơn Tây, Củ Chi, TP HCM"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/14/thumb-E79-26B972.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: KHUNG VÍP BÁN ĐẤT TL7 và An Nhơn Tây, Củ Chi, TP HCM" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: KHUNG VÍP BÁN ĐẤT TL7 và An Nhơn Tây, Củ Chi, TP HCM </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP CẦN BÁN ĐẤT THỔ CƯTP Phú Quốc, Kiên Giang 14/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gapkhung-vip-can-ban-dat-tho-cutp-phu-quoc-kien-giang-i2054345" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP CẦN BÁN ĐẤT THỔ CƯTP Phú Quốc, Kiên Giang"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/14/thumb-045-19CEE1.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP CẦN BÁN ĐẤT THỔ CƯTP Phú Quốc, Kiên Giang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP:KHUNG VÍP CẦN BÁN ĐẤT THỔ CƯTP Phú Quốc, Kiên Giang </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán đất tại Đà Lạt, Lâm Đồng, diện tích 283m2, Full thổ cư 14/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-ban-dat-tai-da-lat-lam-dong-dien-tich-283m2-full-tho-cu-i2054343" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán đất tại Đà Lạt, Lâm Đồng, diện tích 283m2, Full thổ cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/14/thumb-0CC-7A64AB.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán đất tại Đà Lạt, Lâm Đồng, diện tích 283m2, Full thổ cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán đất tại Đà Lạt, Lâm Đồng, diện tích 283m2, Full thổ cư </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: KHUNG VÍP LÔ ĐẤT ĐẸP – Mỹ Hạnh nam, Đức Hòa Long An 14/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-khung-vip-lo-dat-dep-my-hanh-nam-duc-hoa-long-an-i2054342" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: KHUNG VÍP LÔ ĐẤT ĐẸP – Mỹ Hạnh nam, Đức Hòa Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/14/thumb-EFC-8F5997.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: KHUNG VÍP LÔ ĐẤT ĐẸP – Mỹ Hạnh nam, Đức Hòa Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: KHUNG VÍP LÔ ĐẤT ĐẸP – Mỹ Hạnh nam, Đức Hòa Long An </td> </tr></table> false CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Nhanh Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Kế Sách, Sóc Trăng 13/11/2023 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chinh-chu-can-ban-gap-ban-nhanh-lo-dat-vi-tri-dep-tai-ke-sach-soc-trang-i2054337" title="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Nhanh Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Kế Sách, Sóc Trăng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2023/11/13/thumb-7CF-AD8A4B.jpg" alt="CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Nhanh Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Kế Sách, Sóc Trăng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP: Bán Nhanh Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Kế Sách, Sóc Trăng </td> </tr></table>