http://m.diaoconline.vn VLXD & Thi công - Doanh nghiệp địa ốc DiaOcOnline.vn 13/08/2022 false CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT - XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT 25/07/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-mtv-ky-thuat-xay-dung-toan-thinh-phat-i1666/gioi-thieu" title="CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT - XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2018/07/25/logo-161-cong-ty-tnhh-mtv-ky-thuat-xay-dung-toan-thinh-phat.jpg" alt="CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT - XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 92, 81); font-family: Roboto, Arial, Tahoma; font-size: 13px;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <span style="box-sizing: border-box; ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát 17/05/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat-i1607/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2017/05/17/logo-F9F-cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat.jpg" alt="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><title></title> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch vụ - Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Vạn Thái 30/08/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-thuong-mai-dich-vu-xay-dung-kinh-doanh-nha-van-thai-i1571/gioi-thieu" title="Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch vụ - Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Vạn Thái"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2016/08/30/logo-FFB-cong-ty-co-phan-thuong-mai-dich-vu-xay-dung-kinh-doanh-nha-van-thai.jpg" alt="Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch vụ - Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Vạn Thái" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><strong><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:16px;">Giới thiệu chung&nbsp;</span></span></strong><br /> &nbsp;Vạn ... </td> </tr></table> false Công Ty TNHH Phát Triển Nam Sài Gòn 31/07/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-phat-trien-nam-sai-gon-i1559/gioi-thieu" title="Công Ty TNHH Phát Triển Nam Sài Gòn"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/10/31/logo-CD4-cong-ty-tnhh-phat-trien-nam-sai-gon.jpg" alt="Công Ty TNHH Phát Triển Nam Sài Gòn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 18px; font-family: Arial; border-collapse: collapse; ... </td> </tr></table> false Công ty Cp Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí - IDICO 23/07/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-dau-tu-khu-cong-nghiep-dau-khi-idico-i1558/gioi-thieu" title="Công ty Cp Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí - IDICO"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/07/23/logo-3F7-cong-ty-cp-dau-tu-khu-cong-nghiep-dau-khi-idico.jpg" alt="Công ty Cp Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí - IDICO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đang cập nhật </td> </tr></table> false Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển SunReal 29/05/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-sunreal-i1549/gioi-thieu" title="Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển SunReal"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/06/02/logo-31A-cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-sunreal.jpg" alt="Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển SunReal" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><strong>Giới thiệu công ty</strong><br /> &nbsp;<br /> Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SUNREAL được thành lập với sứ mệnh đem lại giá trị dịch vụ và những sản phẩm bất động sản tốt nhất đến với ... </td> </tr></table> false Công Ty XD & QL BĐS Trường Phát 22/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-xd-ql-bds-truong-phat-i1548/gioi-thieu" title="Công Ty XD & QL BĐS Trường Phát"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/04/22/logo-AE9-cong-ty-xd-ql-bds-truong-phat.jpg" alt="Công Ty XD & QL BĐS Trường Phát" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><span style="font-size:14px;">I. TÂM NHÌN<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trở thành một doanh nghiệp kinh doanh và tiếp thị dự án bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.<br /> <br ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH TM DV XD Tư Vấn Khang Nam 13/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-tm-dv-xd-tu-van-khang-nam-i1546/gioi-thieu" title="Công ty TNHH TM DV XD Tư Vấn Khang Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/04/13/logo-6DC-cong-ty-tnhh-tm-dv-xd-tu-van-khang-nam.jpg" alt="Công ty TNHH TM DV XD Tư Vấn Khang Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đang cập nhật... </td> </tr></table> false Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Thịnh 31/03/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-xay-dung-phuc-thinh-i1543/gioi-thieu" title="Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Thịnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/03/31/logo-D9A-cong-ty-tnhh-xay-dung-phuc-thinh.jpg" alt="Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Thịnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(76, 76, 76); font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20px; background-color: rgb(249, 249, 249);"> <span style="margin: 0px; padding: ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Địa ốc La Bàn 28/01/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-dia-oc-la-ban-i1541/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Địa ốc La Bàn"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/01/29/logo-D86-cong-ty-tnhh-dia-oc-la-ban.jpg" alt="Công ty TNHH Địa ốc La Bàn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đang cập nhật... </td> </tr></table> false Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh 13/01/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-dau-tu-kinh-doanh-dia-oc-hung-thinh-i1540/gioi-thieu" title="Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/01/13/logo-527-cong-ty-co-phan-dau-tu-kinh-doanh-dia-oc-hung-thinh.jpg" alt="Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><span style="color:#0000ff;"><strong><span style="font-size:14px;">1.Quá trình hình thành và phát triển</span></strong></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span ... </td> </tr></table> false Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Vui 05/01/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-kien-truc-xay-dung-nha-vui-i1539/gioi-thieu" title="Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Vui"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/05/05/logo-E32-cong-ty-co-phan-kien-truc-xay-dung-nha-vui.jpg" alt="Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Vui" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đang cập nhật... </td> </tr></table> false Cổ phần thiết kế kiến trúc xây dựng Ngôi Nhà Xinh 18/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/co-phan-thiet-ke-kien-truc-xay-dung-ngoi-nha-xinh-i1536/gioi-thieu" title="Cổ phần thiết kế kiến trúc xây dựng Ngôi Nhà Xinh"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/19/logo-E14-co-phan-thiet-ke-kien-truc-xay-dung-ngoi-nha-xinh.jpg" alt="Cổ phần thiết kế kiến trúc xây dựng Ngôi Nhà Xinh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 23px;">Công ty CP Thiết kế kiến trúc – Xây dựng Ngôi Nhà Xinh là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ... </td> </tr></table> false Công ty cổ phần Kiến Trúc Thiên Nam 14/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-kien-truc-thien-nam-i1535/gioi-thieu" title="Công ty cổ phần Kiến Trúc Thiên Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/05/05/logo-FA2-cong-ty-co-phan-kien-truc-thien-nam.jpg" alt="Công ty cổ phần Kiến Trúc Thiên Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><strong>Công ty cổ phần Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Thiên Nam được thành lập bởi đội ngũ Kiến Trúc Sư giàu kinh nghiệm, kết hợp với những chuyên viên trẻ đầy năng động và sáng tạo.</strong> <div ... </td> </tr></table> false Công Ty CP kiến trúc Văn Tấn Hoàng 14/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-kien-truc-van-tan-hoang-i1534/gioi-thieu" title="Công Ty CP kiến trúc Văn Tấn Hoàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/09/15/logo-F01-cong-ty-cp-kien-truc-van-tan-hoang.jpg" alt="Công Ty CP kiến trúc Văn Tấn Hoàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><ul> <li> <strong>1992</strong><br /> Tiền thân là Văn phòng thiết kế của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm kiến trúc thuộc Đại học kiến trúc TP.HCM – ... </td> </tr></table> false Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & Xây Dựng TP.HCM (ACCCo) 13/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-tu-van-kien-truc-xay-dung-tphcm-accco-i1531/gioi-thieu" title="Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & Xây Dựng TP.HCM (ACCCo)"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/13/logo-9C6-cong-ty-co-phan-tu-van-kien-truc-xay-dung-tphcm-accco.jpg" alt="Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & Xây Dựng TP.HCM (ACCCo)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><strong>Công ty cổ phần tư vấn kiên trúc &amp; xây dựng TP.HCM (ACCCo)&nbsp;</strong>được thành lập từ tháng 9 năm 1975, tiền thân là Viện thiết kế thuộc Sở xây dựng TP.HCM, với đội ngũ hơn 300 kỹ ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam 13/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-phat-trien-du-an-song-nam-i1530/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/13/logo-AAF-cong-ty-tnhh-phat-trien-du-an-song-nam.jpg" alt="Công ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; ... </td> </tr></table> false Công ty bất động sản An Dương Thảo Điền 13/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-bat-dong-san-an-duong-thao-dien-i1529/gioi-thieu" title="Công ty bất động sản An Dương Thảo Điền"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/13/logo-AEA-cong-ty-bat-dong-san-an-duong-thao-dien.jpg" alt="Công ty bất động sản An Dương Thảo Điền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; background-image: initial; ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại xây dựng Hỷ Địa 13/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-dich-vu-thuong-mai-xay-dung-hy-dia-i1528/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại xây dựng Hỷ Địa"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/13/logo-BD8-cong-ty-co-phan-dich-vu-thuong-mai-xay-dung-hy-dia.jpg" alt="Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại xây dựng Hỷ Địa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; background-image: initial; ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao Su Đồng Nai 13/11/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-mtv-dia-oc-cao-su-dong-nai-i1527/gioi-thieu" title="Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao Su Đồng Nai"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/11/13/logo-D01-cong-ty-tnhh-mtv-dia-oc-cao-su-dong-nai.jpg" alt="Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao Su Đồng Nai" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; background-image: initial; ... </td> </tr></table>