http://m.diaoconline.vn Truyền thông - Quảng cáo - Doanh nghiệp địa ốc DiaOcOnline.vn 14/07/2024 false Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát 17/05/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat-i1607/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2017/05/17/logo-F9F-cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat.jpg" alt="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><title></title> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô 05/08/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-mtv-quan-ly-van-hanh-khai-thac-bds-ha-do-i1478/gioi-thieu" title="Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2013/08/05/logo-36E-cong-ty-tnhh-mtv-quan-ly-van-hanh-khai-thac-bds-ha-do.jpg" alt="Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nội dung đang được cập nhật... </td> </tr></table> false Công ty TNHH New International Business Consultants - NIBC 05/09/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-new-international-business-consultants-nibc-i1417/gioi-thieu" title="Công ty TNHH New International Business Consultants - NIBC"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/09/05_Diaoconline_NIBC_75x75.jpg" alt="Công ty TNHH New International Business Consultants - NIBC" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Nam Tiến (NATILAND) 16/02/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-nam-tien-natiland-i1302/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Nam Tiến (NATILAND)"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/02/16_logo_75x75.jpg" alt="Công ty Cổ phần Nam Tiến (NATILAND)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="748px"> <tbody> <tr> <td> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" height="418" id="FlashID" ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH DTZ Việt Nam 30/01/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-dtz-viet-nam-i1291/gioi-thieu" title="Công ty TNHH DTZ Việt Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/01/30_Diaoconline_DTZ_75x75.jpg" alt="Công ty TNHH DTZ Việt Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Việt Đô 09/11/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-phat-trien-dia-oc-viet-do-i1261/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Việt Đô"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2011/11/10_Diaoconline_VietDo_75x75_2.jpg" alt="Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Việt Đô" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Quê Hương - Liberty 06/10/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-que-huong-liberty-i1246/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Quê Hương - Liberty"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2011/10/06_Diaoconline_QueHuong_75x75.jpg" alt="Công ty Cổ phần Quê Hương - Liberty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH TMDV Trần Anh 26/05/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-tmdv-tran-anh-i1172/gioi-thieu" title="Công ty TNHH TMDV Trần Anh"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2011/05/26_Diaoconline_TranAnh_75x75.jpg" alt="Công ty TNHH TMDV Trần Anh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><br type="_moz" /> </td> </tr></table> false Công ty TNHH Bất động sản VinaLiving 22/03/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-bat-dong-san-vinaliving-i1159/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Bất động sản VinaLiving"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2011/03/22_VinaLiving_75x75.jpg" alt="Công ty TNHH Bất động sản VinaLiving" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">VinaLiving là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam thể hiện được phong cách sống và không gian sống dành cho thế hệ mới người Việt. Những dự án của VinaLiving nằm trên các vị trí đắc địa nhất tại Việt ... </td> </tr></table> false Trung tâm giao dịch Bất động sản Nha Trang 10/02/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/trung-tam-giao-dich-bat-dong-san-nha-trang-i1140/gioi-thieu" title="Trung tâm giao dịch Bất động sản Nha Trang"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2011/02/10_BDSNhaTrang_75x75.jpg" alt="Trung tâm giao dịch Bất động sản Nha Trang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><b>Lịch sử hình thành</b><br /> <br /> Nắm bắt kịp thời tình hình phát triển thị trường bất động sản Nha Trang; tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia TP.HCM trở về thành phố biển quê hương mến yêu với hai ... </td> </tr></table> false Công ty CP Dịch vụ Quản lý Tòa nhà Sài Gòn Ong Xanh 24/01/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-dich-vu-quan-ly-toa-nha-sai-gon-ong-xanh-i1132/gioi-thieu" title="Công ty CP Dịch vụ Quản lý Tòa nhà Sài Gòn Ong Xanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2011/01/24_SaigonBeeGreen_75x75.jpg" alt="Công ty CP Dịch vụ Quản lý Tòa nhà Sài Gòn Ong Xanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div style="text-align: center;"><img src="http://image.diaoconline.vn/Company/2011/01/24_Chart.JPG" alt="" />&#160;</div> <br /> Với một đội ngũ điều hành và quản lý có chứng chỉ quản lý bất động ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH MTV KD-DV Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 05/04/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-mtv-kd-dv-dia-oc-sai-gon-thuong-tin-i929/gioi-thieu" title="Công ty TNHH MTV KD-DV Địa ốc Sài Gòn Thương Tín"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2010/04/05_SacomrealS_75x75.jpg" alt="Công ty TNHH MTV KD-DV Địa ốc Sài Gòn Thương Tín" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><b>Giới thiệu công ty</b><br /> <br /> Ngày 21 tháng 6 năm 2008, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomreal đã chính thức ra mắt Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Tài Việt 21/01/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-tai-viet-i917/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Tài Việt"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2010/01/21_VietStock_75x75.jpg" alt="Công ty Cổ phần Tài Việt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin, Công ty Cổ phần Tài Việt (Vietstock), chủ quản của website Vietstock.vn đã xác định hướng đi của mình là cung cấp thông tin tài chính, chứng khoán đến ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phẩn Địa Điểm 21/01/2010 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-dia-diem-i916/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phẩn Địa Điểm"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2010/01/21_DiaDiem_75x75.jpg" alt="Công ty Cổ phẩn Địa Điểm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các ứng dụng bản đồ số thương mại trực tuyến sử dụng qua mạng internet, mạng không dây nhằm trợ giúp cho mọi người tìm kiếm được những địa điểm mà họ cần đến.<br ... </td> </tr></table> false Công ty Quảng cáo Phan Gia 16/09/2009 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-quang-cao-phan-gia-i876/gioi-thieu" title="Công ty Quảng cáo Phan Gia"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2009/09/16_Kiva_PhanGia_75x75.jpg" alt="Công ty Quảng cáo Phan Gia" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; font-size-adjust: none; ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Truyền thông Đại Lâm 13/08/2009 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-truyen-thong-dai-lam-i865/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Truyền thông Đại Lâm"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2009/08/13_DaiLam_75x75.gif" alt="Công ty TNHH Truyền thông Đại Lâm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="748" style="font: 14px/22px Arial; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <tbody> <tr> <td><img height="186" ... </td> </tr></table> false Công ty Truyền thông G4B 22/07/2009 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-truyen-thong-g4b-i858/gioi-thieu" title="Công ty Truyền thông G4B"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2009/07/22_Kiva_G4B_75x75.gif" alt="Công ty Truyền thông G4B" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; font-size-adjust: none; ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương Xanh 28/05/2009 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-truyen-thong-dai-duong-xanh-i833/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương Xanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2009/05/28_Kiva_Blue_Ocean_75x75.gif" alt="Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương Xanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748"> <tbody> <tr> </tr> <tr> <td style="background: transparent url(http://image.rol.vn/Business/2009/03/18_goc2.gif) repeat scroll 0% 0%; ... </td> </tr></table> false Công ty Truyền thông Novafusion 26/05/2009 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-truyen-thong-novafusion-i830/gioi-thieu" title="Công ty Truyền thông Novafusion"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2009/05/26_Kiva_Nova_Fusion_75x75.gif" alt="Công ty Truyền thông Novafusion" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748"> <tbody> <tr> </tr> <tr> <td style="background-color: transparent; background-image: ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo Vân Công 25/05/2009 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-my-thuat-quang-cao-van-cong-i824/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo Vân Công"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2009/05/25_Kiva_VanCong_75x75.gif" alt="Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo Vân Công" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748"> <tbody> <tr> </tr> <tr> <td style="background-color: transparent; background-image: ... </td> </tr></table>