http://m.diaoconline.vn Môi giới địa ốc - Doanh nghiệp địa ốc DiaOcOnline.vn 06/12/2023 false Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát 17/05/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat-i1607/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2017/05/17/logo-F9F-cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat.jpg" alt="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><title></title> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" ... </td> </tr></table> false CÔNG TY TNHH HOAIANH 3C 03/05/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-hoaianh-3c-i1605/gioi-thieu" title="CÔNG TY TNHH HOAIANH 3C"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2017/05/03/logo-88C-cong-ty-tnhh-hoaianh-3c.jpg" alt="CÔNG TY TNHH HOAIANH 3C" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><strong>CÔNG TY TNHH HOAIANH 3C</strong><br /> <strong>Đ</strong><strong>ị</strong><strong>a ch</strong><strong>ỉ</strong>: <strong>103/2A đường số 20, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ ... </td> </tr></table> false Công Ty TNHH Thương Mãi Dịch Vụ Kim Điền 17/03/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-thuong-mai-dich-vu-kim-dien-i1602/gioi-thieu" title="Công Ty TNHH Thương Mãi Dịch Vụ Kim Điền"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2017/03/17/logo-862-cong-ty-tnhh-thuong-mai-dich-vu-kim-dien.jpg" alt="Công Ty TNHH Thương Mãi Dịch Vụ Kim Điền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>CÔNG TY TNHH TH</strong><strong>ƯƠ</strong><strong>NG ... </td> </tr></table> false Nhà Đất Hoàng Hà 14/09/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/nha-dat-hoang-ha-i1573/gioi-thieu" title="Nhà Đất Hoàng Hà"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2016/09/14/logo-406-nha-dat-hoang-ha.jpg" alt="Nhà Đất Hoàng Hà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đang Cập Nhật!! </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Hoàng Khang 06/09/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-dich-vu-dia-oc-hoang-khang-i1572/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Hoàng Khang"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2016/09/06/logo-CE7-cong-ty-co-phan-dich-vu-dia-oc-hoang-khang.jpg" alt="Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Hoàng Khang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div style="text-align: justify;"> <h2> <span style="font-size:18px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">Giới thiệu:</span></strong></span><br ... </td> </tr></table> false Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Nam Hưng 08/08/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-bat-dong-san-nam-hung-i1570/gioi-thieu" title="Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Nam Hưng"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2016/08/08/logo-75E-cong-ty-co-phan-bat-dong-san-nam-hung.jpg" alt="Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Nam Hưng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">dang cap nhat... </td> </tr></table> false Công Ty Anphaland 08/08/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-anphaland-i1569/gioi-thieu" title="Công Ty Anphaland"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2016/08/08/logo-1D3-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-san-giao-dich-bat-dong-san-sai-gon-anpha.jpg" alt="Công Ty Anphaland" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">dang cap nhat... </td> </tr></table> false CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT NAM 04/08/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-tap-doan-dat-nam-i1568/gioi-thieu" title="CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT NAM"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2016/08/04/logo-6E3-cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-dia-oc-dat-nam.jpg" alt="CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT NAM" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div class="block block-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Xây Dựng - Dịch vụ Bất Động Sản Nhà Mới 02/08/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-xay-dung-dich-vu-bat-dong-san-nha-moi-i1567/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Xây Dựng - Dịch vụ Bất Động Sản Nhà Mới"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2016/08/02/logo-48E-cong-ty-tnhh-xay-dung-dich-vu-bat-dong-san-nha-moi.jpg" alt="Công ty TNHH Xây Dựng - Dịch vụ Bất Động Sản Nhà Mới" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">dang cap nhat </td> </tr></table> false Công ty Cổ Phần Blue House ITC 02/08/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-blue-house-itc-i1566/gioi-thieu" title="Công ty Cổ Phần Blue House ITC"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2016/08/02/logo-3E3-cong-ty-co-phan-blue-house-itc.jpg" alt="Công ty Cổ Phần Blue House ITC" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">dang cap nhat... </td> </tr></table> false Sàn giao dich Bất động sản Đông Hưng 15/03/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/san-giao-dich-bat-dong-san-dong-hung-i1565/gioi-thieu" title="Sàn giao dich Bất động sản Đông Hưng"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2017/03/30/logo-E86-san-giao-dich-bat-dong-san-dong-hung.jpg" alt="Sàn giao dich Bất động sản Đông Hưng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">đang cập nhật... </td> </tr></table> false Công Ty TNHH Dịch vụ Bất Động sản Sake 10/12/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-dich-vu-bat-dong-san-sake-i1564/gioi-thieu" title="Công Ty TNHH Dịch vụ Bất Động sản Sake"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/12/10/logo-4AE-cong-ty-tnhh-dich-vu-bat-dong-san-sake.jpg" alt="Công Ty TNHH Dịch vụ Bất Động sản Sake" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Mục tiêu: Là nhà môi giới chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được thị ... </td> </tr></table> false Công ty CP Địa ốc Thắng lợi - TB 03 08/10/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-dia-oc-thang-loi-tb-03-i1563/gioi-thieu" title="Công ty CP Địa ốc Thắng lợi - TB 03"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/10/08/logo-84E-cong-ty-cp-dia-oc-thang-loi.jpg" alt="Công ty CP Địa ốc Thắng lợi - TB 03" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đang cập nhật... </td> </tr></table> false Công ty CP Dịch vụ Bất Động sản Danh Khôi - DKRS 10/08/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-dich-vu-bat-dong-san-danh-khoi-dkrs-i1560/gioi-thieu" title="Công ty CP Dịch vụ Bất Động sản Danh Khôi - DKRS"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/08/10/logo-95F-cong-ty-cp-dich-vu-bat-dong-san-danh-khoi.jpg" alt="Công ty CP Dịch vụ Bất Động sản Danh Khôi - DKRS" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><div style="text-align: center;"> <div style="text-align: justify;"> <strong style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span ... </td> </tr></table> false Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam 24/06/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-dau-tu-va-dich-vu-dat-xanh-mien-nam-i1553/gioi-thieu" title="Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/06/24/logo-709-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-dat-xanh-mien-nam.jpg" alt="Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><h2 class="title-box"> Giới thiệu Đất Xanh Miền Nam</h2> <div ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ phần Dịch vụ SGD Địa ốc Thăng Long 23/06/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-dich-vu-sgd-dia-oc-thang-long-i1552/gioi-thieu" title="Công ty Cổ phần Dịch vụ SGD Địa ốc Thăng Long"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/06/23/logo-517-cong-ty-co-phan-dich-vu-sgd-dia-oc-thang-long.jpg" alt="Công ty Cổ phần Dịch vụ SGD Địa ốc Thăng Long" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đang cập nhật... </td> </tr></table> false Công ty CP ĐT Bất Động Sản Rio Land 03/06/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-cp-dt-bat-dong-san-rio-land-i1551/gioi-thieu" title="Công ty CP ĐT Bất Động Sản Rio Land"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/06/03/logo-CAD-cong-ty-cp-dt-bat-dong-san-rio-land.jpg" alt="Công ty CP ĐT Bất Động Sản Rio Land" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đang cập nhật... </td> </tr></table> false Công ty TNHH IncomReal 01/06/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-incomreal-i1550/gioi-thieu" title="Công ty TNHH IncomReal"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/06/02/logo-923-cong-ty-tnhh-incomreal.jpg" alt="Công ty TNHH IncomReal" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1502" id="Table_01" width="750"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" ... </td> </tr></table> false Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển SunReal 29/05/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-sunreal-i1549/gioi-thieu" title="Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển SunReal"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/06/02/logo-31A-cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-sunreal.jpg" alt="Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển SunReal" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><strong>Giới thiệu công ty</strong><br /> &nbsp;<br /> Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SUNREAL được thành lập với sứ mệnh đem lại giá trị dịch vụ và những sản phẩm bất động sản tốt nhất đến với ... </td> </tr></table> false Công Ty XD & QL BĐS Trường Phát 22/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-xd-ql-bds-truong-phat-i1548/gioi-thieu" title="Công Ty XD & QL BĐS Trường Phát"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2015/04/22/logo-AE9-cong-ty-xd-ql-bds-truong-phat.jpg" alt="Công Ty XD & QL BĐS Trường Phát" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><span style="font-size:14px;">I. TÂM NHÌN<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trở thành một doanh nghiệp kinh doanh và tiếp thị dự án bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.<br /> <br ... </td> </tr></table>