Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: Vỉ hè

  • Giữ xe chiếm lề đường

    Cập nhật 27/09/2010 08:40

    Sau một thời gian thu hồi và ngưng cấp phép, tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm bãi giữ xe ...