Top

Hệ số K có hiệu lực

Cập nhật 23/07/2015 11:34

Ngày mai, 24-7, Quyết định 35/2015-QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2015 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín ký chính thức có hiệu lực.

Theo đó, hệ số K dùng để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d, Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỷ đồng; đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ) khi Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm.

Hệ số K được áp dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất. Cụ thể, tại nhóm 1, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền SDĐ ở, cho phép chuyển mục đích SDĐ từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức: Hệ số K là 1 lần giá đất do UBND TP quy định và công bố.

Đối với nhóm 2, trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền SDĐ để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai; hệ số K được áp dụng tùy theo mục đích SDĐ và theo từng khu vực.

Hệ số K cao nhất là 2 đối với khu vực 1 gồm quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình và Phú Nhuận trong mục đích SDĐ thuê làm kinh doanh dịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng; khách sạn; nhà ở cho thuê; văn phòng làm việc và cho thuê.

Đối với nhóm 3, trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ không thông qua hình thức đấu giá quyền SDĐ, công nhận quyền SDĐ, cho phép chuyển mục đích SDĐ; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền SDĐ; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Với nhóm này, hệ số K được áp dụng tùy theo khu vực. Khu vực 1, hệ số K vẫn cao nhất là 2 lần giá đất do UBND TP quy định và công bố.

Hàng năm các tỉnh, thành sẽ ban hành hệ số K để tính tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, đối với khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính có vị trí tiếp giáp từ 2 mặt tiền đường trở lên (đường có tên trong bảng giá đất) thì hệ số K được tính tăng thêm 10%. Trường hợp khu đất, thửa đất có hệ số SDĐ từ 6 đến dưới 8 lần, hệ số K tính tăng thêm 5%. Khu đất, thửa đất có hệ số SDĐ từ 8 đến dưới 10 lần, hệ số K được tính tăng thêm 10%.

Tiếp đó, khu đất, thửa đất có hệ số SDĐ từ 10 đến dưới 12 lần, hệ số K tính tăng thêm 15%. Khu đất, thửa đất có hệ số SDĐ từ 12 đến dưới 14 lần, hệ số K được tính tăng thêm 20%. Đối với khu đất, thửa đất có hệ số SDĐ từ 14 đến dưới 16 lần, hệ số K được tính tăng thêm 25%. Trường hợp khu đất, thửa đất có hệ số SDĐ từ 16 trở lên, hệ số K được tính tăng thêm 30%.

Quyết định 35 cũng quy định hệ số K cho trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất, khi chuyển từ trả tiền thuê đất hàng năm sang trả một lần mà thửa đất có giá trị nhỏ hơn 30 tỷ đồng (tính theo bảng giá đất) cũng tùy theo khu vực. Khu vực 1 cao nhất với 2 lần bảng giá đất do TP quy định và công bố. Các khu vực tiếp theo giảm 0,2 và thấp nhất là khu vực 5 với 1,2 lần.

Theo quy định, hàng năm các tỉnh, thành sẽ ban hành hệ số K để tính tiền sử dụng đất cho trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất vượt hạn mức đất ở, trường hợp thuê đất sản xuất kinh doanh… Thế nhưng tại TPHCM, hơn 7 tháng qua, hàng ngàn hồ sơ bị ách vì chờ TP ban hành hệ số K của năm 2015.

DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Đầu tư