Top

Hà Nội yêu cầu thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất mới

Cập nhật 03/02/2015 08:24

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có văn bản chỉ đạo việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất mới, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ảnh Internet

Việc thành lập trung tâm này trên cơ sở tổ chức lại các trung tâm phát triển quỹ đất hiện có, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý đất đai và công tác giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội sẽ có các chi nhánh theo khu vực. Các chi nhánh hoạt động trên địa bàn của mình, đồng thời có thể hỗ trợ các chi nhánh khác thực hiện việc thu hồi đất.

Để tiến tới thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá mô hình bộ máy, chức năng, cơ sở vật chất của các trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến, tờ trình thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ được trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 15/5/2015.


DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản