Top

Hà Nội: Rà soát quỹ đất 20% và quỹ đất đối ứng dự án BT dừng triển khai

Cập nhật 20/06/2014 13:49

UBND TP Hà Nội đang có chủ trương tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư và đẩy mạnh công tác đấu thầu chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP vừa giao các sở, ngành chức năng, các quận, huyện rà soát danh mục các dự án, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục… để tổng hợp danh mục các dự án đáp ứng quy định hiện hành; trình UBND TP quyết định phê duyệt kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT, hợp đồng đối tác công - tư (PPP).

Các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã rà soát quỹ đất 20% và quỹ đất đối ứng dự kiến dành cho các dự án BT dừng triển khai để đề xuất bổ sung vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của TP những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị báo cáo TP để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.


Bên cạnh đó, TP cũng chủ trương điều chỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hoá của TP trong lĩnh vực đầu tư, thu hút đầu tư và công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn; rà soát, loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Để hoàn thành mục tiêu trên, TP giao Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội thực hiện việc cung cấp thông tin, chỉ tiêu quy hoạch cụ thể của các dự án trong quá trình lập danh mục, đề xuất dự án và sau khi danh mục được phê duyệt cho các sở, ngành liên quan và nhà đầu tư khi có yêu cầu; rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về quy hoạch của các dự án được phê duyệt danh mục vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, hướng dẫn cụ thể việc lập hồ sơ đề xuất và hoàn thiện các điều kiện, thủ tục trong quá trình lập danh mục công bố kêu gọi đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Mặt khác, UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xây dựng, lập hồ sơ đề xuất dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định; chủ động nghiên cứu phương án tổ chức GPMB theo quy hoạch để tạo quỹ đất sạch cho TP nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định…

DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội mới