Top

Thành phố Vĩnh Yên đẩy mạnh công tác quản lý đất đai

Cập nhật 23/12/2018 10:36

Trong năm 2018, công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã được các cấp, các ngành quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó mà việc vi phạm về quản lý và sử dụng đất ngày càng có xu hướng giảm.


Để quản lý đất đai hiệu quả, các cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Vĩnh Yên phải hiểu, nắm chắc Luật Đất đai. Do vậy, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền bằng phương tiện lưu động; in 25.000 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền về các thủ tục hành chính về đất đai phát cho các cán bộ làm công tác quản lý về đất đai và các hộ dân trên địa bàn; phát tài liệu tuyên truyền các quy định mới của Luật Đất đai 2013 và các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai.
Bằng những kiến thức được trau dồi mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Phòng TN&MT thành phố Vĩnh Yên đã giải quyết các trường hợp một cách hiệu quả.

Trong năm 2018, công tác thu hồi đất, giao đất, bồi thường GPMB trên địa bàn thành phố được chú trọng tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các dự án trọng điểm, ưu tiên của thành phố và của tỉnh được UBND thành phố chỉ đạo hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư để thi công xây dựng hạ tầng nhất là các dự án về đường giao thông.

Phòng TN&MT đã ban hành nhiều kế hoạch, thông báo, quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường GPMB, trong đó 10 trường hợp thuộc diện tái định cư do bị thu hồi đất thực hiện các công trình dự án của thành phố đã được giao đất, phối hợp với Sở TN&MT tổ chức giao đất tại thực địa cho 15 dự án.

Cùng với đó, công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân cũng được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao. Trên cơ sở các xã, phường báo cáo về diện tích đất dịch vụ chưa chi trả cho nhân dân, Phòng TN&MT đã xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm chính sách đất dịch vụ cho nhân dân trong năm 2019 theo như kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức cho nhân dân thực hiện dồn ghép, bốc thăm vị trí ô đất dịch vụ trình UBND thành phố quyết định giao đất dịch vụ cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Kết quả là, trong năm 2018, UBND thành phố đã ra quyết định giao đất dịch vụ cho 570 ô đất tại các khu đất dịch vụ Hán Lữ, phường Khai Quang; khu đất dịch vụ Đồng Cửa Quán, Đồng Thảy Nảy xã Thanh Trù, khu đất dịch vụ Cầu Ngã, khu cán bộ công nhân viên phường Hội Hợp; khu Hóc Thân, phường Đồng Tâm. Dự kiến đến cuối năm 2018 giao thêm 0,9 ha đất dịch vụ ở phường Hội Hợp (Khu đồng Gáo)….

Như vậy, tính đến hết tháng 12/2018, UBND thành phố dự kiến giao được 15,18 ha, đạt 75,3% so với tổng diện tích đất phải trả cho nhân dân (đảm bảo đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh).

Tập thể Phòng TN&MT thành phố Vĩnh Yên luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác liên quan đến vấn đề được giao (Ảnh: Ngọc Minh)

Bên cạnh đó, Phòng đã tham mưu với UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường: Tích Sơn, Đống Đa, Định Trung, Thanh Trù tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao đất dịch vụ cho nhân dân. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất tại khu đất dịch vụ xã Định Trung, phường Tích Sơn, phường Đống Đa…thì sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động, đồng thời chỉ đạo rà soát, thiếp lập, củng cố hồ sơ để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, tạo mặt bằng giao đất dịch vụ cho nhân dân.

Điểm mới của công tác quản lý đất đai được Phòng TN&MT Vĩnh Yên được Phòng TN&MT triển khai trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, các đơn vị tổ chức đấu giá thay đổi hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong năm 2018, Phòng TN&MT thành phố đã tổ chức 20 phiên đấu giá với 264 lượt ô đất. Tất cả các phiên đấu giá đều được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín một vòng qua đường bưu điện. Hình thức này vừa đảm bảo các quy định pháp luật vừa hạn chế được tối đa hiện tượng thông đồng dìm giá trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Qua đó, số tiền chênh lệch so với giá khởi điểm được tăng lên đáng kể, đảm bảo việc chống thất thu ngân sách nhà nước và tạo điều kiện cho người có nhu cầu sử dụng đất thực sự được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, do công tác bồi thường GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng một số khu dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2018 còn chậm, nên số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất không đảm bảo so với kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Phòng TN&MT thành phố còn tham mưu phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố; tham gia nhiều đoàn, nhiều đợt thanh tra,kiểm tra đột xuất công tác quản lý, sử dụng đất đai cấp xã,phường phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác đất trái phép; các hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng đất đai sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; khai thác hạ cốt đất trái phép. Kiểm tra, phát hiện và đình chỉ các trường hợp tạo lập tài sản trái phép trong khu quy hoạch các dự án, công trình đã có thông báo thu hồi.

Trong thời gian tới, các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng TN&MT thành phố Vĩnh Yên sẽ tiếp tục phấn đấu khắc phục khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

DiaOcOnline.vn - Theo Xây Dựng