Top

Nhiều KCN phải điều chỉnh vì không sát nhu cầu

Cập nhật 15/02/2011 09:10

Theo Viện Kiến trúc Quy hoạch (Bộ Xây dựng), hiện toàn quốc có khoảng 256 khu công nghiệp (KCN) và 20 khu kinh tế (KKT) đã được thành lập.

Tuy nhiên, do quy hoạch chung xây dựng chưa đảm bảo tính dự báo sát với nhu cầu đầu tư hiện tại nên nhiều khu sau khi được phê duyệt trong thời gian rất ngắn đã phải tiến hành điều chỉnh.

Bên cạnh đó, một số KCN được mở rộng cũng chưa xem xét đến các yếu tố dân cư hiện trạng hoặc hạ tầng xã hội. Vì vậy, các khu này lại phải xin điều chỉnh hoặc hủy quy hoạch vừa được phê duyệt.

Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án liên quan mà còn rất lãng phí. Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương trong quá trình rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh tập trung vào một số nội dung liên quan đến dự báo hệ thống đô thị.

DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP