Top

Giá thuê đất mỗi năm không quá 3% bảng giá quy định

Cập nhật 11/01/2011 07:40

Đó là nội dung trong nghị định 121 (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 142 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước) của Chính phủ vừa ban hành.


"Đất vàng", đất có khả năng sinh lợi đặc biệt... thì giá thuê hằng năm tối đa không quá 3% bảng giá đất quy định - Ảnh: P.P.H.

Cụ thể đối với trường hợp thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất mỗi năm bằng 1,5% giá đất do UBND tỉnh, TP (gọi chung là UBND tỉnh) quy định. Nếu tại thời điểm cho thuê bảng giá đất này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường (trong điều kiện bình thường) thì UBND tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng thực tế để quyết định giá cho thuê phù hợp.

Với đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đất tại các đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt… giá thuê đất tối đa không quá hai lần giá cho thuê đất bình thường.

Đất ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, núi cao, vùng khó khăn… giá cho thuê đất thấp hơn nhưng tối thiểu không dưới 0,5 lần giá quy định với loại đất bình thường.

Trường hợp đơn vị thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì tiền thuê đất được tính bằng với tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp được giao đất, có cùng mục đích sử dụng.

Những trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê hoặc đấu thầu dự án thì giá thuê là đơn giá trúng đấu giá. Đơn giá này được ổn định trong vòng 10 năm, hết thời gian này sẽ điều chỉnh giá thuê như trường hợp thuê đất hằng năm trên nhưng không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trước đó.

Riêng giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) không quá 30% giá thuê mặt đất có cùng mục đích sử dụng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-3-2011.

Hiện nay giá cho thuê đất tại TP.HCM bằng 0,5-2% bảng giá đất quy định hằng năm, tùy vị trí.

DiaOcOnline.vn - Theo Địa Ốc TTO