Top

Chỉ thị 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản

Cập nhật 08/12/2011 15:40

Chỉ thị 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản.


Loại Văn Bản

Download
Chỉ thị 2196/CT-TTg  Download

>>> Xem thêm các Thông tư, chỉ thị khác tại đây.
DiaocOnline.vn