Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: Tiền thuê đất 2011

  • Sốc với giá thuê đất

    Cập nhật 13/07/2011 08:40

    Nhiều doanh nghiệp rất sốc khi nhận được thông báo về giá tiền thuế đất năm nay tăng gấp ...