Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: Thống kê lượng thửa đất tồn đọng

  • Chấn chỉnh nạn “hành” dân

    Cập nhật 09/05/2013 14:00

    UBND TP.HCM chỉ đạo 24 quận/huyện trên địa bàn phải giải quyết dứt điểm theo yêu cầu của ...