Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: Ngôi nhà 12 hướng

  • Ngôi nhà có 12 view khác nhau

    Cập nhật 14/07/2011 11:55

    Đây có thể được coi là tác phẩm xuất sắc của 2 kiến trúc sư Herzog và Meuron. Lấy cảm ...