Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: Giao dịch bất động sản cuối năm

  • Cuối năm giao dịch BĐS tăng

    Cập nhật 31/12/2013 10:51

    Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy, giá BĐS trong năm 2013 đã giảm mạnh về sát giá ...