Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: Giá đất Mê Linh

  • Giảm giá mạnh vẫn vắng khách mua

    Cập nhật 26/03/2013 09:30

    Sau cơn "sốt ảo" năm 2011, thị trường bất động sản (BĐS) khu vực huyện Mê Linh hiện vẫn ...

  • Hoang hóa nhà đất Mê Linh

    Cập nhật 29/07/2012 08:55

    Không nằm ngoài đà giảm chung của thị trường, giá đất tại nhiều dự án ở Mê Linh đang rơi ...