Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: Căn hộ vùng ven

  • Mạo hiểm với căn hộ vùng ven

    Cập nhật 07/06/2012 08:00

    Một khi thị trường căn hộ tại TP.HCM dù đã ngược xuôi mà tìm chẳng ra khách hàng thì các ...

  • Căn hộ vùng ven chưa "phất"

    Cập nhật 21/10/2010 09:10

    Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM như xa lộ Hà Nội, Đại lộ Đông - Tây, Nguyễn Văn ...