Top

Không tìm thấy Tài Sản Địa Ốc tương ứng với từ khóa: Ban hành hệ số k

  • Hệ số K có hiệu lực

    Cập nhật 23/07/2015 11:34

    Ngày mai, 24-7, Quyết định 35/2015-QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) ...