Top

Chính Chủ đất 340m2 Gần KCN: đông, tây, nam, bắc, hạnh phúc, cây xăng, hải sơn

Vị trí: Huyện Bình Chánh, TP.HCM