http://m.diaoconline.vn Thừa kế - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 19/06/2018 false Không có di chúc tài sản được chia như thế nào? 19/03/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/khong-co-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao-i69795" title="Không có di chúc tài sản được chia như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2018/03/19/thumb-FAE-khong-co-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao.jpg" alt="Không có di chúc tài sản được chia như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ba tôi mất không để lại di chúc gì cả, các sổ đỏ về nhà và đất ruộng đều do ba tôi đứng tên, tên trong sổ là cấp cho Hộ gia đình. </td> </tr></table> false Mất không để lại di chúc tài sản được chia như thế nào? 02/11/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/mat-khong-de-lai-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao-i67285" title="Mất không để lại di chúc tài sản được chia như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/10/30/thumb-91A-mat-khong-de-lai-di-chuc-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao.jpg" alt="Mất không để lại di chúc tài sản được chia như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Em muốn hỏi trường hợp như sau: Bác gái em (chị gái bố) do không lấy chồng nên ở với gia đình em. Nay bác đã mất và có 1 thửa đất đứng tên bác chủ sở hữu. Mảnh đất này bác có ý định để lại cho anh ... </td> </tr></table> false Di chúc thừa kế như thế nào mới hợp pháp? 31/10/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/di-chuc-thua-ke-nhu-the-nao-moi-hop-phap-i67283" title="Di chúc thừa kế như thế nào mới hợp pháp?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/10/30/thumb-8DB-di-chuc-thua-ke-nhu-the-nao-moi-hop-phap.jpg" alt="Di chúc thừa kế như thế nào mới hợp pháp?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà má chồng tôi có 120m2 đất. Khi bà còn sống bà viết giấy tay cho anh lớn 50m2 (có sự xác nhận của 2 anh trai và ông xã tôi chỉ thiếu chị gái. Có sự chứng kiến của bác họ bên chồng tôi và tổ ... </td> </tr></table> false Bà nội cho đất có cần chữ ký của các thành viên trong gia đình không? 13/09/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/ba-noi-cho-dat-co-can-chu-ky-cua-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-khong-i66506" title="Bà nội cho đất có cần chữ ký của các thành viên trong gia đình không?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/09/13/thumb-239-ba-noi-cho-dat-co-can-chu-ky-cua-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-khong.jpg" alt="Bà nội cho đất có cần chữ ký của các thành viên trong gia đình không?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bà nội tôi có mảnh đất rộng hơn 600m đứng tên bà trong bìa đỏ, bà chia cho bố và chú tôi được 20 năm rồi nhưng đến giờ mới tách sổ đỏ. Do mâu thuẩn với các cô nên hai cô không ký cho bố và chú tôi ... </td> </tr></table> false Chia di sản thừa kế như thế nào? 16/06/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao-i65161" title="Chia di sản thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/06/15/thumb-D53-chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Chia di sản thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ông bà nội cháu mất, để lại nhà cửa cho bà 2 ( bà mẹ kế ) đứng tên sổ đỏ. Bà nội cháu có 2 người con trai, bố cháu là cả và 1 chú. Còn bà 2 có 1 người con gái. Giờ bố cháu đang bị bệnh muốn chia đất ... </td> </tr></table> false Tranh chấp đất đai thừa kế 22/02/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/tranh-chap-dat-dai-thua-ke-i63492" title="Tranh chấp đất đai thừa kế"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/02/22/thumb-8C9-tranh-chap-dat-dai-thua-ke.jpg" alt="Tranh chấp đất đai thừa kế" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ông nội tôi mất năm 1989, sau đó bà nội do bệnh mất năm 2009 để lại số tài sản gồm đất 03 thửa với diện tích tửng thửa như sau: </td> </tr></table> false Chia di sản thừa kế như thế nào? 29/01/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao-i63120" title="Chia di sản thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/01/16/thumb-892-chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Chia di sản thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mẹ tôi có một căn nhà, khi mất không có di chúc (2005). Nay anh em trong nhà đều đồng ý để tôi khai thừa kế. Nhưng theo hàng thừa kế thứ nhất thì cần các giấy tờ sau: Khai sinh, kết hôn, chứng tử của ... </td> </tr></table> false Đất thừa kế được chia như thế nào? 20/01/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/dat-thua-ke-duoc-chia-nhu-the-nao-i63116" title="Đất thừa kế được chia như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2017/01/16/thumb-61A-dat-thua-ke-duoc-chia-nhu-the-nao.jpg" alt="Đất thừa kế được chia như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình tôi gồm 9 người: ba, mẹ, 4 người con gái và 3 người con trai (chị 2, chị 3, anh 4, chị 5, tôi thứ 6 (56 tuổi), em trai thứ 7, và em trai út). Ba và em trai út mất sớm, mới đây mẹ tôi cũng ... </td> </tr></table> false Bố mẹ ly hôn tài sản được chia như thế nào? 01/11/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/bo-me-ly-hon-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao-i62094" title="Bố mẹ ly hôn tài sản được chia như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2016/10/31/thumb-A11-bo-me-ly-hon-tai-san-duoc-chia-nhu-the-nao.jpg" alt="Bố mẹ ly hôn tài sản được chia như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho tôi hỏi quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, bố và mẹ tôi là người đại diện đứng tên. Gia đình tôi có 5 thành viên gồm bố mẹ và 3 anh em chúng tôi, thời điểm cấp quyền sử dụng đất 3 anh em tôi ... </td> </tr></table> false Tài sản ba mẹ cho trước hôn nhân được chia như thế nào khi ly hôn? 25/10/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/tai-san-ba-me-cho-truoc-hon-nhan-duoc-chia-nhu-the-nao-khi-ly-hon-i62013" title="Tài sản ba mẹ cho trước hôn nhân được chia như thế nào khi ly hôn?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2016/10/25/thumb-F30-tai-san-ba-me-cho-truoc-hon-nhan-duoc-chia-nhu-the-nao-khi-ly-hon.jpg" alt="Tài sản ba mẹ cho trước hôn nhân được chia như thế nào khi ly hôn?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trước khi hôn nhân ba mẹ cho riêng tôi 1 lô đất, nhưng khi kết hôn tôi muốn mua nơi khác tốt hơn nên phải bán lô đất của ba mẹ cho. Khi ly hôn rồi tôi có quyền được chứng minh tài sản riêng không? Vợ ... </td> </tr></table> false Cha mẹ mất không để lại di chúc, chia tài sản như thế nào? 03/03/2016 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/cha-me-mat-khong-de-lai-di-chuc-chia-tai-san-nhu-the-nao-i58862" title="Cha mẹ mất không để lại di chúc, chia tài sản như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2016/03/02/thumb-E34-cha-me-mat-khong-de-lai-di-chuc-chia-tai-san-nhu-the-nao.jpg" alt="Cha mẹ mất không để lại di chúc, chia tài sản như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lúc cha mẹ còn sống có mua một căn nhà và đứng tên cả 2 người, sau đó cha mất và vài năm sau mẹ cũng mất cách đây 9 năm. Gần đây uỷ ban phường có xuống nhà và yêu cầu cung cấp thông tin người đại ... </td> </tr></table> false Thủ tục lập di chúc thừa kế? 01/12/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/thu-tuc-lap-di-chuc-thua-ke-i57743" title="Thủ tục lập di chúc thừa kế?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/12/01/thumb-21A-thu-tuc-lap-di-chuc-thua-ke.jpg" alt="Thủ tục lập di chúc thừa kế?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bố mẹ tôi đang đứng tên trên sổ đỏ của mảnh đất 100m2. Bố tôi có mong muốn được lập di chúc sẽ cho tôi thừa hưởng phần của bố tôi trên mảnh đất đó. Ví dụ, khi mảnh đất đó bán được 1 tỷ, mẹ tôi được ... </td> </tr></table> false Quy định di chúc thừa kế như thế nào? 17/09/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/quy-dinh-di-chuc-thua-ke-nhu-the-nao-i56661" title="Quy định di chúc thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/09/17/thumb-CA1-quy-dinh-di-chuc-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Quy định di chúc thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bố mẹ tôi đang đứng tên trên sổ đỏ của mảnh đất 100m2. Bố tôi có mong muốn được lập di chúc: sẽ cho tôi thừa hưởng phần của bố tôi trên mảnh đất đó. Ví dụ, khi mảnh đất đó bán được 1 tỷ, mẹ tôi được ... </td> </tr></table> false Chia di sản thừa kế như thế nào? 27/08/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao-i56298" title="Chia di sản thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/08/26/thumb-963-chia-di-san-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Chia di sản thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tình hình là Sổ hồng của nhà nội tôi có đứng tên ông nội tôi và bà nội, nhưng năm 2000 ông nội tội đã mất, và trên sổ hồng tên ông nội tôi đã bị gạch đi. (Diện tích ghi trên sổ hồng là 94.04 m2: ... </td> </tr></table> false Chia tài sản thừa kế như thế nào? 07/06/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chia-tai-san-thua-ke-nhu-the-nao-i54968" title="Chia tài sản thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/06/05/thumb-54B-chia-tai-san-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Chia tài sản thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà vợ tôi có 4 người con đều là con gái. Cuối năm 2014 vừa rồi bố vợ tôi mất. Theo lệ thì nhà vợ tôi không có con trai nên toàn bộ đất đai sẽ do chú bác quyết định và mấy chị em của vợ tôi sẽ được ... </td> </tr></table> false Di sản thừa kế 19/05/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/di-san-thua-ke-i54714" title="Di sản thừa kế"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/05/19/thumb-456-di-san-thua-ke.jpg" alt="Di sản thừa kế" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có vấn đề về việc chuyển quyền sử dụng đất từ cha mẹ ruột của tôi cho tôi. Trong khi đó, cha mẹ tôi chỉ có 2 người con, ông bà nội, ông bà ngoại đã mất. Cha mẹ tôi đã có ý định chuyển quyền sử ... </td> </tr></table> false Chuyển nhượng đất thừa kế như thế nào? 13/05/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chuyen-nhuong-dat-thua-ke-nhu-the-nao-i54629" title="Chuyển nhượng đất thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/05/13/thumb-C42-chuyen-nhuong-dat-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Chuyển nhượng đất thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiện nay gia đình người bạn tôi có 01 thửa đất đã được cấp GCN QSD đất mang tên cả hai vợ chồng. Hiện nay người vợ đã mất (không để lại di chúc), hai vợ chồng người bạn tôi đã có 01 người con mới 14 ... </td> </tr></table> false Chia nhà thừa kế như thế nào? 04/05/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/chia-nha-thua-ke-nhu-the-nao-i54468" title="Chia nhà thừa kế như thế nào?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/05/04/thumb-6D1-chia-nha-thua-ke-nhu-the-nao.jpg" alt="Chia nhà thừa kế như thế nào?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xin cho tôi hỏi trường hợp như sau: nhà tôi và mẹ tôi đang ở là nhà của ông bà ngoại để lại (có nguồn gốc là của nhà nước cấp và hiện nay được mua lại theo nghị định 61 của chính phủ và đang trong ... </td> </tr></table> false Cho thuê đất công làm xưởng có vi phạm không? 24/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/cho-thue-dat-cong-lam-xuong-co-vi-pham-khong-i54372" title="Cho thuê đất công làm xưởng có vi phạm không?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/04/24/thumb-314-cho-thue-dat-cong-lam-xuong-co-vi-pham-khong.jpg" alt="Cho thuê đất công làm xưởng có vi phạm không?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hiện tôi đang quản lý một trạm Khí tượng thủy văn trên địa bàn thuộc Tỉnh yên Bái. Trạm khí tượng thủy văn do tôi quản lý thuộc đất công. Trạm tôi quản lý có một mảnh đất trống rộng khoảng 500m2 vừa ... </td> </tr></table> false Tư vấn di chúc thừa kế? 16/04/2015 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/thua-ke-c65/tu-van-di-chuc-thua-ke-i54209" title="Tư vấn di chúc thừa kế?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2015/04/14/thumb-9D0-tu-van-di-chuc-thua-ke.jpg" alt="Tư vấn di chúc thừa kế?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trước đây, sau khi ba tôi cưới vợ, thì ông nội tôi có cho ba tôi một mảnh đất để ba và mẹ tôi sinh sống. Mảnh đất có sổ đỏ mang tên CHỦ HỘ (sổ đỏ có kèm theo tên chủ hộ, chứ không để tên riêng). Hiện ... </td> </tr></table>