http://m.diaoconline.vn Tài chính - Chứng khoán - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 20/09/2020 false Ngân hàng đua nhau giảm lãi vay mua nhà 17/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngan-hang-dua-nhau-giam-lai-vay-mua-nha-i81276" title="Ngân hàng đua nhau giảm lãi vay mua nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/09/17/thumb-DEE-ngan-hang-dua-nhau-giam-lai-vay-mua-nha.jpg" alt="Ngân hàng đua nhau giảm lãi vay mua nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Người mua nhà phấn khởi vì lãi suất cho vay bất động sản giảm, đi kèm nhiều chính sách kích cầu từ chủ đầu tư. </td> </tr></table> false Mua nhà lúc này, vay ngân hàng bao nhiêu là phù hợp? 04/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/mua-nha-luc-nay-vay-ngan-hang-bao-nhieu-la-phu-hop-i81226" title="Mua nhà lúc này, vay ngân hàng bao nhiêu là phù hợp?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/09/04/thumb-2E9-mua-nha-luc-nay-vay-ngan-hang-bao-nhieu-la-phu-hop.jpg" alt="Mua nhà lúc này, vay ngân hàng bao nhiêu là phù hợp?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhiều người dùng vốn vay ngân hàng để mua nhà, tuy nhiên, có những trường hợp vay với tỉ lệ quá lớn (trên 50% đến 70%) giá trị căn nhà, khi gặp khó khăn sẽ chịu áp lực lớn về trả nợ lãi vay dẫn đến ... </td> </tr></table> false Lãi suất giảm, tiền nhàn rỗi vẫn chảy vào ngân hàng 22/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/lai-suat-giam-tien-nhan-roi-van-chay-vao-ngan-hang-i81169" title="Lãi suất giảm, tiền nhàn rỗi vẫn chảy vào ngân hàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/08/22/thumb-7C9-lai-suat-giam-tien-nhan-roi-van-chay-vao-ngan-hang.jpg" alt="Lãi suất giảm, tiền nhàn rỗi vẫn chảy vào ngân hàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tâm lý “phòng thủ” của người dân chính là lý do khiến nguồn tiền nhàn rỗi vẫn chảy vào ngân hàng trong bối cảnh lãi suất giảm, vàng tăng giá. </td> </tr></table> false Đến cuối năm 2019, Công ty Vịnh Thiên Đường, chủ đầu tư ALMA resort lỗ lũy kế 313 tỷ đồng 31/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/den-cuoi-nam-2019-cong-ty-vinh-thien-duong-chu-dau-tu-alma-resort-lo-luy-ke-313-ty-dong-i81053" title="Đến cuối năm 2019, Công ty Vịnh Thiên Đường, chủ đầu tư ALMA resort lỗ lũy kế 313 tỷ đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/07/31/thumb-7C7-den-cuoi-nam-2019-cong-ty-vinh-thien-duong-chu-dau-tu-alma-resort-lo-luy-ke-313-ty-dong.jpg" alt="Đến cuối năm 2019, Công ty Vịnh Thiên Đường, chủ đầu tư ALMA resort lỗ lũy kế 313 tỷ đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với số lỗ gần 168 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 313 tỷ đồng. </td> </tr></table> false Doanh nghiệp địa ốc chờ điểm rơi lợi nhuận 16/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/doanh-nghiep-dia-oc-cho-diem-roi-loi-nhuan-i80990" title="Doanh nghiệp địa ốc chờ điểm rơi lợi nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/07/16/thumb-7D9-doanh-nghiep-dia-oc-cho-diem-roi-loi-nhuan.jpg" alt="Doanh nghiệp địa ốc chờ điểm rơi lợi nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sau 6 tháng đầu năm ghi nhận bước sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp địa ốc đang kỳ vọng vào 2 quý cuối năm để lấy lại những gì đã mất… </td> </tr></table> false Vợ chồng thu nhập 30 triệu/tháng, vay ngân hàng 1 tỷ mua nhà, sau 2 năm phải bán gấp để mua căn hộ ít tiền hơn nhưng mọi việc vẫn không như ý 15/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/vo-chong-thu-nhap-30-trieuthang-vay-ngan-hang-1-ty-mua-nha-sau-2-nam-phai-ban-gap-de-mua-can-ho-it-tien-hon-nhung-moi-viec-van-khong-nhu-y-i80986" title="Vợ chồng thu nhập 30 triệu/tháng, vay ngân hàng 1 tỷ mua nhà, sau 2 năm phải bán gấp để mua căn hộ ít tiền hơn nhưng mọi việc vẫn không như ý"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/07/15/thumb-1C6-vo-chong-thu-nhap-30-trieuthang-vay-ngan-hang-1-ty-mua-nha-sau-2-nam-phai-ban-gap-de-mua-can-ho-it-tien-hon-nhung-moi-viec-van-khong-nhu-y.jpg" alt="Vợ chồng thu nhập 30 triệu/tháng, vay ngân hàng 1 tỷ mua nhà, sau 2 năm phải bán gấp để mua căn hộ ít tiền hơn nhưng mọi việc vẫn không như ý" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Riêng việc mua nhà, vợ chồng trẻ phải tính toán thật cẩn thận, đừng để vừa mua nhà đã phải bán gấp vì trả nợ ngân hàng như vợ chồng Minh - Nguyệt. </td> </tr></table> false Doanh nghiệp BĐS ồ ạt phát hành trái phiếu, Bộ Tài chính đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư 06/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/doanh-nghiep-bds-o-at-phat-hanh-trai-phieu-bo-tai-chinh-dua-ra-loi-khuyen-cho-nha-dau-tu-i80939" title="Doanh nghiệp BĐS ồ ạt phát hành trái phiếu, Bộ Tài chính đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/07/06/thumb-47F-doanh-nghiep-bds-o-at-phat-hanh-trai-phieu-bo-tai-chinh-dua-ra-loi-khuyen-cho-nha-dau-tu.jpg" alt="Doanh nghiệp BĐS ồ ạt phát hành trái phiếu, Bộ Tài chính đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo Bộ Tài chính, chỉ khi nắm rõ thông tin về trái phiếu và cân nhắc kỹ lưỡng về các rủi ro có thể gặp phải, nhà đầu tư nhất là nhà đầu tư cá nhân mới nên mua trái phiếu, không nên mua trái phiếu ... </td> </tr></table> false Cổ đông nước ngoài nào đứng sau các ông lớn ngành xây dựng? 12/06/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/co-dong-nuoc-ngoai-nao-dung-sau-cac-ong-lon-nganh-xay-dung-i80836" title="Cổ đông nước ngoài nào đứng sau các ông lớn ngành xây dựng?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/06/12/thumb-903-co-dong-nuoc-ngoai-nao-dung-sau-cac-ong-lon-nganh-xay-dung.jpg" alt="Cổ đông nước ngoài nào đứng sau các ông lớn ngành xây dựng?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhiều doanh nghiệp đầu ngành xây dựng tại Việt Nam đều có cổ đông lớn là các quỹ đầu tư hoặc doanh nghiệp nước ngoài từ Coteccons, Xây dựng Hòa Bình cho tới Fecon… </td> </tr></table> false Đổ gần 12.000 tỷ đồng “săn cổ phiếu” giữa lúc thị trường chứng khoán “rơi” 12/06/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/do-gan-12000-ty-dong-san-co-phieu-giua-luc-thi-truong-chung-khoan-roi-i80828" title="Đổ gần 12.000 tỷ đồng “săn cổ phiếu” giữa lúc thị trường chứng khoán “rơi”"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/06/12/thumb-3D6-do-gan-12000-ty-dong-san-co-phieu-giua-luc-thi-truong-chung-khoan-roi.jpg" alt="Đổ gần 12.000 tỷ đồng “săn cổ phiếu” giữa lúc thị trường chứng khoán “rơi”" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cú lao dốc hôm qua tựa như một cơn lốc cuốn phăng hi vọng chốt lãi của rất nhiều nhà đầu tư khi cổ phiếu sụt điểm và chất lệnh giá sàn. Tuy nhiên, dòng tiền đổ vào “săn hàng rẻ” cũng cực mạnh. </td> </tr></table> false Cổ phiếu “ông trùm” lao dốc thê thảm, nội chiến ở Coteccons lên cao trào 04/06/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/co-phieu-ong-trum-lao-doc-the-tham-noi-chien-o-coteccons-len-cao-trao-i80793" title="Cổ phiếu “ông trùm” lao dốc thê thảm, nội chiến ở Coteccons lên cao trào"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/06/04/thumb-F48-co-phieu-ong-trum-lao-doc-the-tham-noi-chien-o-coteccons-len-cao-trao.jpg" alt="Cổ phiếu “ông trùm” lao dốc thê thảm, nội chiến ở Coteccons lên cao trào" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ trong 2 phiên, cổ phiếu “ông trùm xây dựng” đã bị thổi bay gần 13% giá trị. Trong khi cổ đông lớn muốn truất quyền Chủ tịch HĐQT thì lãnh đạo Coteccons “phản pháo”, cáo buộc Kusto âm mưu thâu tóm. </td> </tr></table> false "Biến căng" tại Coteccons, cổ đông lớn muốn "lật đổ" ông Nguyễn Bá Dương 03/06/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/bien-cang-tai-coteccons-co-dong-lon-muon-lat-do-ong-nguyen-ba-duong-i80788" title=""Biến căng" tại Coteccons, cổ đông lớn muốn "lật đổ" ông Nguyễn Bá Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/06/03/thumb-807-bien-cang-tai-coteccons-co-dong-lon-muon-lat-do-ong-nguyen-ba-duong.jpg" alt=""Biến căng" tại Coteccons, cổ đông lớn muốn "lật đổ" ông Nguyễn Bá Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kịch tính lại diễn ra tại Coteccons ngay trước phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Lần này cổ đông lớn Kusto muốn lãnh đạo Coteccons phải từ chức, trong đó có cả ông Nguyễn Bá Dương. </td> </tr></table> false Ngân hàng ráo riết xử lý nợ xấu 18/05/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngan-hang-rao-riet-xu-ly-no-xau-i80734" title="Ngân hàng ráo riết xử lý nợ xấu"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/05/18/thumb-EBF-ngan-hang-rao-riet-xu-ly-no-xau.jpg" alt="Ngân hàng ráo riết xử lý nợ xấu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Các ngân hàng thời gian gần đây liên tục rao bán các khoản nợ hoặc phát mãi tài sản đảm bảo để xử lý nợ xấu. </td> </tr></table> false Bộ Tài chính không bỏ phiếu bố trí 44.943 tỉ cho cao tốc Bắc - Nam 15/05/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/bo-tai-chinh-khong-bo-phieu-bo-tri-44943-ti-cho-cao-toc-bac-nam-i80727" title="Bộ Tài chính không bỏ phiếu bố trí 44.943 tỉ cho cao tốc Bắc - Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/05/15/thumb-159-bo-tai-chinh-khong-bo-phieu-bo-tri-44943-ti-cho-cao-toc-bac-nam.jpg" alt="Bộ Tài chính không bỏ phiếu bố trí 44.943 tỉ cho cao tốc Bắc - Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">13/14 thành viên Hội đồng Thẩm định Quốc gia cho rằng ngân sách có khả năng bố trí 44.943 tỉ khi chuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công, nhưng thành viên không biểu quyết lại là lãnh đạo ... </td> </tr></table> false Đề nghị không siết chặt trái phiếu doanh nghiệp bất động sản 11/05/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/de-nghi-khong-siet-chat-trai-phieu-doanh-nghiep-bat-dong-san-i80711" title="Đề nghị không siết chặt trái phiếu doanh nghiệp bất động sản"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/05/11/thumb-C76-de-nghi-khong-siet-chat-trai-phieu-doanh-nghiep-bat-dong-san.jpg" alt="Đề nghị không siết chặt trái phiếu doanh nghiệp bất động sản" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Trước sự sụt giảm của thị trường bất động sản, HoREA đã có những đề xuất gửi đến Thủ tướng Chính phủ để tìm giải pháp. Đáng chú ý, trong đó đề nghị cơ chế hỗ trợ đối với các khoản vay tín dụng mới. </td> </tr></table> false Tập đoàn FLC lỗ kỷ lục gần 1.900 tỷ 30/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/tap-doan-flc-lo-ky-luc-gan-1900-ty-i80673" title="Tập đoàn FLC lỗ kỷ lục gần 1.900 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/04/30/thumb-E7E-tap-doan-flc-lo-ky-luc-gan-1900-ty.jpg" alt="Tập đoàn FLC lỗ kỷ lục gần 1.900 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lần gần nhất tập đoàn của ông Trịnh Văn Quyết thua lỗ đã diễn ra từ quý II/2011, khoản thua lỗ nghìn tỷ trong quý vừa qua cũng là con số lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết. </td> </tr></table> false Ngân hàng tung gói lãi suất thấp kích cầu tín dụng 14/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngan-hang-tung-goi-lai-suat-thap-kich-cau-tin-dung-i80581" title="Ngân hàng tung gói lãi suất thấp kích cầu tín dụng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/04/14/thumb-7E5-ngan-hang-tung-goi-lai-suat-thap-kich-cau-tin-dung.jpg" alt="Ngân hàng tung gói lãi suất thấp kích cầu tín dụng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bên cạnh hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các ngân hàng thương mại còn đưa hàng loạt gói hỗ trợ lãi suất thấp hơn so với lãi suất thông thường từ 0,5%-3% (khoảng 250.000 tỷ đồng) cho ... </td> </tr></table> false Thời thế khó khăn, đại gia địa ốc tăng lãi vay trái phiếu “hút” tiền khủng 08/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/thoi-the-kho-khan-dai-gia-dia-oc-tang-lai-vay-trai-phieu-hut-tien-khung-i80556" title="Thời thế khó khăn, đại gia địa ốc tăng lãi vay trái phiếu “hút” tiền khủng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/04/08/thumb-4FE-thoi-the-kho-khan-dai-gia-dia-oc-tang-lai-vay-trai-phieu-hut-tien-khung.jpg" alt="Thời thế khó khăn, đại gia địa ốc tăng lãi vay trái phiếu “hút” tiền khủng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tăng lãi suất phát hành trái phiếu là cách đang được nhiều doanh nghiệp bất động sản lựa chọn để thu hút dòng tiền trong bối cảnh bức tranh kinh tế “xám xịt” vì Covid-19 hiện nay. </td> </tr></table> false Quý 1/2020, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm 20,9% 06/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/quy-12020-von-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-giam-209-i80542" title="Quý 1/2020, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm 20,9%"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/04/06/thumb-3AE-quy-12020-von-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-giam-209.jpg" alt="Quý 1/2020, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm 20,9%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 8,6 tỷ USD, giảm 20,9% theo năm trong quý 1/2020. Trong đó 5,5 tỷ USD đến từ các dự án được cấp phép mới. </td> </tr></table> false Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trước cú sốc đại dịch? 03/04/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/kich-ban-nao-cho-kinh-te-viet-nam-truoc-cu-soc-dai-dich-i80527" title="Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trước cú sốc đại dịch?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/04/03/thumb-D3E-kich-ban-nao-cho-kinh-te-viet-nam-truoc-cu-soc-dai-dich.jpg" alt="Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trước cú sốc đại dịch?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự tính giảm mạnh trong năm 2020, xuống mức 4,8%, chịu tác động cú sốc ban đầu về nguồn cung do ảnh hưởng dịch Covid-19. </td> </tr></table> false Mong manh cơ hội giảm lãi suất vay mua nhà 31/03/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/mong-manh-co-hoi-giam-lai-suat-vay-mua-nha-i80510" title="Mong manh cơ hội giảm lãi suất vay mua nhà"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2020/03/31/thumb-BDC-mong-manh-co-hoi-giam-lai-suat-vay-mua-nha.jpg" alt="Mong manh cơ hội giảm lãi suất vay mua nhà" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhiều chủ tiệm rao sang nhượng quán, người dân rao bán căn hộ, đất dự định xây nhà vì không gánh nổi việc trả nợ ngân hàng. </td> </tr></table>